Stichting Melanoom

Landschap 2

Elk jaar krijgen ruim 5.000 mensen in Nederland de diagnose melanoom te horen (waaronder 180 mensen met de diagnose oogmelanoom)*. Dit aantal stijgt al jaren. Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker, die ontstaat in de pigmentcellen van een moedervlek. Oogmelanoom ontstaat in pigmentcellen in het oog. Jaarlijks overlijden ongeveer 800 mensen aan de gevolgen van een melanoom of oogmelanoom.

Stichting Melanoom zet zich landelijk in voor patiënten met melanoom of oogmelanoom en hun naasten. Verder zijn wij actief in de preventie van melanoom. Wij bieden:

  • Informatie:

Informatie klein

Heb je een melanoom of ben je naaste van iemand met deze aandoening? En heb je behoefte aan meer informatie over de ziekte en de mogelijke behandelmethoden? Wij geven via verschillende kanalen informatie, o.a. via deze website, publicaties en presentaties op conferenties.

Verder geven wij informatie over de preventie van melanoom, o.a. via landelijke preventiecampagnes. Ook informeren wij over het vroegherkennen van melanoom.

  • Lotgenotencontact:

Heb je melanoom en wil je graag contact met iemand die iets vergelijkbaars heeft doorgemaakt? Iemand die je angsten en onzekerheden begrijpt en je informatie kan geven? Bij Stichting Melanoom werken vrijwilligers die zelf melanoompatiënt zijn (geweest). Zij zijn speciaal opgeleid om ervaringen en informatie te delen. Je kunt bellen, mailen of gebruikmaken van ons forum. Verder organiseren we jaarlijks een landelijke contactdag, waar je ervaringen kunt uitwisselen met andere patiënten. Daarnaast kun je via deze website ervaringsverhalen lezen.

  • Belangenbehartiging:

Belangenbehartiging klein
Wij zetten ons op verschillende manieren in om de belangen van melanoompatiënten te behartigen. Wij staan in contact met de belangrijke stakeholders, zoals ziekenhuizen, farmaceuten en andere patiëntenverenigingen. In de overleggen die wij voeren streven wij ernaar de stem van de patiënt zo goed mogelijk over te brengen.


De stichting

Stichting Melanoom is aangesloten bij de kankerpatiëntenbeweging Levenmetkanker en wordt financieel gesteund door KWF Kankerbestrijding. Meer informatie over de stichting vind je hier.

Doe mee!

Het werk van de stichting wordt vrijwel volledig gedaan door vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een bijdrage willen leveren. Help je mee?  

Je kunt ons werk ook financieel steunen. Als donateur ontvang je ons blad Melanoom Nieuws en wij houden je op de hoogte van de bijeenkomsten die wij organiseren. Wil je ons financieel steunen? 

Contact

Wil je graag meer informatie, of heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact op. Dit kan op verschillende manieren:

Via ons secretariaat:
Email: secretariaat@stichtingmelanoom.nl
Telefoonnummer: 088-002 97 46

Via internet:
Linkedin, Facebook, Twitter

Via het postadres:
Stichting Melanoom
Postbus 8152
3503 RD UTRECHT

Bankrekening: NL51 INGB 0007 5302 79 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Melanoom te Wassenaar

* Incidentie- en sterftecijfers Integraal Kankercentrum Nederland, 2012, 2013