Wat is…?

Risicofactoren van speekselklierkanker

Opslaan

Wat speekselklierkanker precies veroorzaakt, is nog niet bekend. Wel is het risico op speekselklierkanker hoger:

  • als uw hoofd, hals of borst op jongere leeftijd is bestraald. Bijvoorbeeld vanwege tuberculose of kanker.
  • bij blootstelling aan radioactieve straling in het verleden
  • bij langdurige blootstelling aan nikkel, formaldehyde, asbest of cementstof

Veel mensen denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is, maar kanker is niet besmettelijk. Ook speekselklierkanker niet.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Kropveld, A. (KNO-arts), Weert, S. van (chirurg)