Het stadium van leverkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Van je arts hoor je in welk stadium de leverkanker is. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Lees op deze pagina over:

Wat bedoelt de arts met het ‘stadium’?

Het stadium geeft de ernst van de ziekte aan. Het zegt bijvoorbeeld iets over hoe groot de tumor is. En of die is doorgegroeid in andere organen of weefsels, en of er uitzaaiingen zijn. Je arts heeft informatie over het stadium nodig om een goed behandelplan te maken.

Hoe bepaalt de arts het stadium bij leverkanker?

De arts bepaalt het stadium aan de hand van het BCLC-schema, de Child-Pugh indeling en de performance status. Hier leggen we uit wat dat betekent.

BCLC-schema

Artsen gebruiken vaak het BCLC-schema om het stadium van leverkanker te bepalen. Hierbij kijkt de arts naar de volgende dingen:

 • het aantal tumoren in de lever
 • hoe groot de tumoren zijn
 • of de kanker is doorgegroeid in bloedvaten
 • of er uitzaaiingen zijn buiten de lever
 • de ernst van de levercirrose
 • hoeveel invloed de leverkanker heeft op je conditie

Child-Pugh indeling

Om de ernst van de levercirrose te bepalen, gebruikt de arts de Child-Pugh indeling:

 • Child-Pugh A levercirrose is de minst ernstige vorm van levercirrose: er komen geen of lichte leverfunctiestoornissen uit het bloedonderzoek.
 • Child-Pugh B is een ernstigere vorm van levercirrose: er komen matige leverfunctiestoornissen uit het bloedonderzoek of er is matige vochtophoping in de buik (ascites).
 • Child-Pugh C is de meest ernstige vorm: er komen ernstige leverfunctiestoornissen uit het bloedonderzoek en er is veel vochtophoping in de buik(ascites).

Performance Status

Om te bepalen hoeveel invloed de leverkanker heeft op je conditie gebruikt de arts deze schaal:

 • PS 0 – Je bent nog heel actief, ongeveer zoals voor je ziek werd.
 • PS 1 – Je kunt nog alles doen, behalve zwaar lichamelijk werk. 
 • PS 2 – Je bent meer dan een halve dag op en actief. Je kunt voor jezelf zorgen, maar je kunt niet werken.
 • PS 3 – Je ligt overdag meer dan een halve dag in bed of zit op een stoel. Je hebt hulp nodig bij de dagelijkse zorg.
 • PS 4 – Je ligt de hele dag in bed of zit de hele dag in een stoel en hebt overal hulp bij nodig.

PS is de afkorting van Performance Status: het niveau waarop je functioneert.

Stadiumindeling bij leverkanker

Volgens het BCLC-schema zijn er 4 stadia van leverkanker:

Stadium 0 (zeer vroeg stadium leverkanker)

Er zit 1 tumor in de lever die kleiner is dan 2 cm. Je voelt je lichamelijk goed (PS0) en je lever werkt goed (Child-Pugh A).

Stadium A (vroeg stadium leverkanker)

Er zit 1 tumor in de lever die groter is dan 2 cm. Of er zitten maximaal 3 tumoren in je lever die alle kleiner zijn dan 3 cm.
Je voelt je lichamelijk goed (PS0) en je lever werkt goed (Child-Pugh A).

Stadium B (intermediair stadium leverkanker)

Er zitten meerdere tumoren in de lever, maar je voelt je lichamelijk goed (PS0) en je lever werkt goed of redelijk goed (Child-Pugh A of B).

Stadium C (gevorderd stadium leverkanker)

De kanker is doorgegroeid in bloedvaten of uitgezaaid naar lymfeklieren of andere delen van het lichaam. Of je voelt je lichamelijk minder goed (PS1 of 2) en bent minder actief. 
Je lever werkt nog goed of redelijk goed (Child-Pugh A of B).

Stadium D (eindstadium leverkanker)

Je hebt ernstige leverschade (Child-Pugh C). Of je voelt je lichamelijk niet goed en hebt verzorging nodig (PS 3 of 4).

Rapport van de patholoog

Bij de diagnose hoort vaak een rapport van de patholoog. Daarin staat het stadium van de leverkanker. Ook staat er informatie in over bijvoorbeeld het soort leverkanker, de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen.

Tip: vraag om een kopie van het pathologisch rapport. Of bekijk het in je patiëntendossier. Staan er lastige woorden in die je niet kent? Wij leggen ze uit in het Woordenboek kanker.

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Jiske van den Heuvel

Jiske van den Heuvel

Verpleegkundig specialist primaire levertumoren, LUMC

Foto Lieke Corpelijn

Lieke Baade-Corpelijn, MSc.

Verpleegkundig specialist, Maastricht UMC+

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2024