Praktische zaken regelen rondom leverkanker (checklist)

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je hoort dat je leverkanker hebt, komt er veel op je af. Welke praktische dingen kun of moet je regelen? Bekijk de checklist op deze pagina. 

Zorgverzekering 

Check bij je zorgverzekeraar: 

 • Welke vergoedingen er zijn voor behandelingen/medicijnen/andere zorg. 
 • Wat ze kunnen doen qua wachtlijstbemiddeling. 
 • Of je zelf een ziekenhuis mag kiezen. Dit hangt af van het type polis dat je hebt afgesloten. Bij een budgetpolis bijvoorbeeld, heb je minder keuzevrijheid. 
 • Welke vergoedingen er zijn voor vervoer naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld met een regiotaxi. 
 • Hoe je vergoedingen voor vervoer moet declareren. (Bonnetjes bewaren!) 

Ziekenhuis 

 • Vragen bedenken en opschrijven voor het bezoek aan de arts. Bekijk voorbeelden van vragen die je kunt stellen
 • Iemand vragen om mee te gaan naar het gesprek met de arts: twee horen meer dan één. 
 • Als je dat wilt: gesprek met je arts opnemen (wel eerst toestemming vragen). 
 • Eventueel een second opinion aanvragen
 • Als dat nodig is: vervoer regelen naar het ziekenhuis (auto lenen, iemand vragen om je te brengen of te halen, een regiotaxi inschakelen). 
 • Tas klaarmaken voor als je onverwacht snel naar het ziekenhuis moet. 

Je omgeving informeren / op de hoogte houden 

 • Bedenken hoe je mensen uit je omgeving op de hoogte wil houden: persoonlijk, per telefoon, e-mail of WhatsApp. 
 • Iemand anders vragen om je omgeving te informeren. 
 • Je kan ook een blog beginnen. Dan hoef je je verhaal niet steeds opnieuw te doen. Bijvoorbeeld op kanker.nl

Werk 

 • Je werkgever informeren. Afspraken maken hoe jullie in contact blijven. 
 • Afspraak maken met de bedrijfsarts. 
 • Je directe collega’s informeren. 
 • Je opdrachtgevers of klanten informeren. 

 (Jonge) kinderen 

 • Je kinderen informeren over je ziekte en wat ze de komende tijd kunnen verwachten. Lees meer over het begeleiden van je kinderen
 • De leerkrachten van je kinderen informeren. 
 • Eventueel de ouders van de kinderen in de klas van je kind informeren. 
 • Ouders van vriendjes informeren. 
 • De medewerkers van het kinderdagverblijf en/of de naschoolse opvang informeren. 
 • Trainers/begeleiders van buitenschoolse activiteiten informeren (bijvoorbeeld voetbaltrainer, muziekleraar). 
 • Zo nodig (extra) oppas regelen voor je kinderen. 
 • Iets regelen voor buitenschoolse activiteiten zoals zwemles, sport en muziekles (wie brengt/haalt). 

Huishouden 

 • Hulp vragen aan familie, buren, vrienden en kennissen. 
 • Een rooster maken met taken voor wie kan helpen. 
 • Boodschappen of maaltijden online bestellen en laten bezorgen. 

En verder eventueel 

Als je er behoefte aan hebt: 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Jiske van den Heuvel

Jiske van den Heuvel

Verpleegkundig specialist primaire levertumoren, LUMC

Foto Lieke Corpelijn

Lieke Baade-Corpelijn, MSc.

Verpleegkundig specialist, Maastricht UMC+

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2024