Radiofrequente ablatie (RFA) en microwave ablatie (MWA) bij leverkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je geen uitzaaiingen hebt van leverkanker en niet geopereerd kunt worden, krijg je soms radiofrequente ablatie of microwave ablatie. Deze behandelingen geven kans op genezing.

Lees op deze pagina over:

Wat is RFA en MWA?

Bij radiofrequente ablatie en microwave ablatie gebruikt de arts hitte om de kankercellen te doden. Een ander woord voor de behandelingen is warmte-ablatie of thermische ablatie.

De arts kan de kankercellen op 2 manieren verhitten. Als je RFA krijgt, gaat het om hitte van radiogolven. Radiogolven zijn een soort straling, net zoals röntgenstraling of uv-straling. Bij MWA gaat het om microgolven, zoals de straling uit een magnetron.

De behandelingen werken even goed. Welke behandeling je krijgt, hangt af van de voorkeur van de arts. En van hoe groot de tumor is.

Wanneer krijg je RFA of MWA bij leverkanker?

RFA of MWA is bij leverkanker meestal een behandeling waarvan je kunt genezen. Je kunt de behandeling krijgen als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je kunt niet geopereerd worden, bijvoorbeeld omdat er een grote kans is op complicaties.
 • De tumor in je lever is niet groter dan 5 cm. Of je hebt 2 of 3 tumoren kleiner dan 3 cm.
 • De levertumoren zijn niet in de bloedvaten gegroeid.
 • Je hebt geen uitzaaiingen.
 • Je lever werkt nog redelijk goed.

RFA of MWA voor een levertransplantatie

Soms krijg je RFA of MWA als je op de wachtlijst staat voor een levertransplantatie. De arts probeert met de RFA of MWA te voorkomen dat de tumor groeit in de tijd tot aan transplantatie.

RFA of MWA in combinatie met een leveroperatie

Heel soms is RFA of MWA mogelijk in combinatie met een leveroperatie. Dat kan als je een tumor hebt die te ver weg ligt van het operatiegebied. Het kan alleen als de tumor kleiner is dan 3 cm. De arts verwijdert die tumor dan met RFA.

Hoe gaat RFA/MWA bij leverkanker?

Voor de behandeling ga je onder narcose of word je in een diepe slaap gebracht. Met een echo of een CT-scan kan de arts precies zien waar de tumor zit. De arts maakt dan een klein gaatje in je huid en plaatst een naald in de tumor.

Als de naald op de juiste plek zit, sluit de arts hem aan op een toestel: een generator. De generator stuurt energie door de naald. De kankercellen worden hierdoor erg heet. Door de hitte gaan de kankercellen dood.

Als de behandeling klaar is, haalt de arts de naald weer uit je lichaam.

Nacontrole

Na de behandeling krijg je regelmatig een CT-scan, PET-scan en/of een MRI-scan. Hiermee controleert de arts of de tumor inderdaad helemaal weg is.

Het lukt niet altijd om de tumor helemaal te vernietigen. Of de kanker keert na een tijd toch weer terug. Soms kun je dan opnieuw RFA of MWA krijgen. Je arts bespreekt dit met je.

Risico’s en complicaties van RFA/MWA

RFA/MWA is een veilige behandeling die meestal zonder problemen verloopt.

Er is een kleine kans op complicaties, zoals:

 • grote bloeding uit of rondom de lever
 • darmschade
 • leverfalen
 • infecties
 • gallekkage

Ook is er een kleine kans dat er tumorcellen achterblijven. Dit gebeurt als de tumor niet volledig verhit is geweest.

Bijwerkingen van RFA/MWA bij leverkanker

Na de behandeling kun je klachten krijgen zoals:

 • buikpijn
 • lichte koorts
 • vermoeidheid
 • misselijkheid

Deze bijwerkingen zijn meestal tijdelijk. De pijn en misselijkheid verdwijnen meestal binnen enkele dagen en kunnen met medicijnen worden behandeld. De vermoeidheid kan enkele weken duren.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Jiske van den Heuvel

Jiske van den Heuvel

Verpleegkundig specialist primaire levertumoren, LUMC

Foto Lieke Corpelijn

Lieke Baade-Corpelijn, MSc.

Verpleegkundig specialist, Maastricht UMC+

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2024