Ziekenhuizen voor leverkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Voor de diagnose en behandeling van leverkanker kun je in Nederland terecht in verschillende ziekenhuizen. Lees waar je op kunt letten bij de keuze voor een ziekenhuis. 

Wat is het beste ziekenhuis voor de behandeling van leverkanker? 

Om leverkanker te mogen behandelen, moet een ziekenhuis aan bepaalde eisen voldoen. Die eisen heten kwaliteitsnormen.  

Een van die kwaliteitsnormen is dat een ziekenhuis elk jaar minimaal 20 leverkankeroperaties doet. Tip: vraag je arts hoeveel leverkankeroperaties jouw ziekenhuis doet. 

Een andere kwaliteitsnorm is dat het behandelteam bij leverkanker bestaat uit:

  • een maag-darm-leverarts
  • een chirurg
  • een (interventie)radioloog
  • een patholoog
  • een internist-oncoloog
  • een radiotherapeut
  • een nucleair geneeskundige

Zo zijn er nog veel meer kwaliteitsnormen. Welke normen gelden voor de zorg bij leverkanker, lees je terug in het SONCOS-rapport.

Alle academische ziekenhuizen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Welke andere ziekenhuizen aan de normen voldoen, is niet helemaal duidelijk. We kunnen hier dus (nog) geen lijstje geven van alle behandelcentra. 

Een ziekenhuis kiezen 

Heb je vragen over hoe je het best een ziekenhuis kunt kiezen? Dan kun je terecht bij de huisarts, je eigen arts en bij de zorgverzekeraar. Via de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) kun je navragen hoe patiënten hun behandeling ervaren hebben.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Jiske van den Heuvel

Jiske van den Heuvel

Verpleegkundig specialist primaire levertumoren, LUMC

Foto Lieke Corpelijn

Lieke Baade-Corpelijn, MSc.

Verpleegkundig specialist, Maastricht UMC+

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2024