Het stadium bij leverkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Van je arts hoor je in welk stadium de leverkanker is. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Lees op deze pagina over:

Wat bedoelt de arts met ‘stadium’?

Het stadium zegt iets over de ernst en uitgebreidheid van de ziekte. Het stadium is belangrijk voor het bepalen van de behandeling.

Hoe bepaalt de arts het stadium bij leverkanker?

De arts bepaalt het stadium aan de hand van het BCLC-schema, de Child-Pugh indeling en de performance status.

BCLC-schema

Artsen gebruiken vaak het BCLC-schema om het stadium van leverkanker te bepalen. Hierbij kijkt de arts naar de volgende dingen:

 • het aantal tumoren in de lever
 • hoe groot de tumoren zijn
 • of er doorgroei is in bloedvaten
 • of er uitzaaiingen zijn buiten de lever
 • de ernst van de levercirrose
 • in welke mate de leverkanker invloed heeft op je conditie

Child-Pugh indeling

Om de ernst van de levercirrose te bepalen, gebruikt de arts de Child-Pugh indeling:

 • Child-Pugh A levercirrose is de minst ernstige vorm van levercirrose: met geen of lichte leverfunctiestoornissen in het bloedonderzoek.
 • Child-Pugh B is een ernstigere mate van levercirrose: met matige leverfunctiestoornissen in het bloedonderzoek of vochtophoping.
 • Child-Pugh C de meest ernstige vorm: met ernstige leverfunctiestoornissen in het bloedonderzoek en veel vochtophoping.

Performance Status

Om te bepalen hoeveel invloed de leverkanker heeft op je conditie gebruikt de arts deze schaal:

 • PS 0 – Je bent nog volledig actief, ongeveer even veel als voor je ziekte.
 • PS 1 – Je kunt nog alles doen, behalve zwaar lichamelijk werk. 
 • PS 2 – Je bent meer dan een halve dag op en bezig. Je kunt voor jezelf zorgen, maar je kunt niet werken.
 • PS 3 – Je ligt meer dan een halve dag in bed of zit op een stoel. Je hebt hulp nodig bij de dagelijkse zorg.
 • PS 4 – Je ligt de hele dag in bed of zit de hele dag in een stoel en hebt volledige verzorging nodig.

PS is de afkorting van Performance Status: het niveau van functioneren.

Stadia bij leverkanker

Volgens het BCLC-schema - zie eerdere uitleg - zijn er 4 stadia van leverkanker:

Stadium 0: zeer vroeg stadium leverkanker

Er zit 1 tumor in de lever die kleiner is dan 2 cm. Je voelt je lichamelijk goed (PS0) en je lever werkt goed (Child-Pugh A).

Stadium A: vroeg stadium leverkanker

Er zit 1 tumor in de lever die groter is dan 2 cm, of er zitten maximaal 3 tumoren in je lever die alle kleiner zijn dan 3 cm.
Je voelt je lichamelijk goed (PS0) en je lever werkt goed (Child-Pugh A).

Stadium B: intermediair stadium leverkanker

Er zitten meerdere tumoren in de lever, maar je voelt je lichamelijk goed (PS0) en je lever werkt goed of redelijk goed (Child-Pugh A of B).

Stadium C: gevorderd stadium leverkanker

De kanker is doorgegroeid in bloedvaten of uitgezaaid naar lymfeklieren of andere delen van het lichaam. Of je voelt je lichamelijk minder goed (PS1 of 2) en bent minder actief. 
Je lever werkt nog goed of redelijk goed (Child-Pugh A of B).

Stadium D: eindstadium leverkanker

Je hebt ernstige leverschade (Child-Pugh C). Of je voelt je lichamelijk niet goed en hebt verzorging nodig (PS 3 of 4).

Colofon

Met medewerking van:

Foto Bart Takkenberg

Dr. Bart Takkenberg

Maag-darm-leverarts, Amsterdam UMC (locatie AMC)

LinkedIn

Foto Lieke Corpelijn

Lieke Corpelijn, MSc.

Verpleegkundig specialist, Maastricht UMC+

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2020