Risicofactoren van borstkanker mannen

Opslaan

De precieze oorzaak van het ontstaan van borstkanker bij mannen is niet bekend. Wel zijn er een aantal factoren die het risico op deze ziekte verhogen.

Ouderdom

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor borstkanker, net als bij vrouwen. Borstkanker komt bij mannen het meeste voor tussen de 60 en 80 jaar.

Erfelijke aanleg

Het risico op borstkanker is ook hoger bij een erfelijke aanleg voor borstkanker, vooral bij afwijkingen in het BRCA1- of BRCA2-gen. Bij mannen met borstkanker is de kans op een afwijking in 1 van deze BRCA-genen 10%. Daarom wordt hen altijd geadviseerd om genetisch onderzoek naar erfelijke aanleg te laten uitvoeren

Familiaire borstkanker

De kans op het ontwikkelen van borstkanker bij mannen is hoger als er in de familie mannen zijn die borstkanker hebben (gehad). Of als binnen de familie relatief veel vrouwen borstkanker hebben (gehad). Er is dan geen afwijking in een specifiek gen te vinden, maar is er wel een verhoogd risico op kanker binnen de familie. Dit heet familiaire borstkanker.

Andere risicofactoren

Andere factoren die het risico op borstkanker bij mannen verhogen:

 • Leefstijlfactoren, zoals overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en overmatig gebruik van alcohol.
   
 • Mannen die voor hun 30e zijn blootgesteld aan röntgenstraling in de borstregio. Dit kan het geval zijn als mannen het verleden met behandeld zijn voor de ziekte van Hodgkin met bestraling.
   
 • Mannen die eerder borstkanker hebben gehad, of een voorstadium ervan (ductaal carcinoma in situ). Ze hebben een verhoogd risico om nog een keer borstkanker te krijgen, ook in de andere borst. 
   
 • Hoge oestrogeenwaarden in het bloed. Oestrogeen is een hormoon dat bij vrouwen onder andere de borstontwikkeling stimuleert. Mannen maken over het algemeen maar heel weinig oestrogeen aan. Oorzaken voor hoge oestrogeenwaarden zijn overgewicht, bepaalde leverziekten en gebruik van sommige medicijnen.
   
 • Syndroom van Klinefelter. Dit syndroom komt bij ongeveer 1 op 1.000 mannen voor. Mannen met het syndroom van Klinefelter hebben één of meer extra X-chromosomen, naast de gebruikelijke XY-chromosomen die het mannelijk geslacht bepalen. Hierdoor hebben deze mannen hogere oestrogeenwaarden en lagere testosteronwaarden. Dit veroorzaakt diverse vrouwelijke kenmerken, zoals langere benen, een hogere stem en vergroting van de borsten. Mannen met Klinefelter hebben een 20 tot 60 keer meer kans op het krijgen van borstkanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Ervaringsdeskundige mannen met borstkanker, Projectgroep mannenmetborstkanker.nl, Borstkankervereniging Nederland (BVN), Dr. Frederieke van Duijnhoven, chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Dr. Arjen Witkamp, chirurg-oncoloog, UMC Utrecht