Bijwerkingen

Vocht vasthouden (oedeem)

Opslaan
Door chemotherapie kunt u last krijgen van vochtophoping op plaatsen waar normaal niet of nauwelijks vocht aanwezig is, bijvoorbeeld rond de enkels. Dit heet oedeem.

U kunt de volgende klachten hebben:
  • minder plassen
  • dikke enkels, voeten en/of benen, handen of armen
  • toename van uw gewicht
  • kortademigheid

Advies

Controleer 1x per week uw gewicht.

Neem contact op met uw arts als:
  • uw gewicht in korte tijd veel toeneemt
  • u kortademig bent

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Koenen, A. (oncologieverpleegkundige), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Gils, I. (oncologieverpleegkundige)