Oogklachten

Opslaan

Chemotherapie kan klachten aan de ogen veroorzaken. Dit komt door irritatie van het hoornvlies. Ook kan chemotherapie de kleine traanklier aantasten. Hierdoor maak je minder traanvocht aan waardoor de ogen droog worden. De grote traanklieren proberen soms hiervoor te compenseren, waardoor de ogen beginnen te tranen. Ook kunnen de ogen zo geïrriteerd zijn dat je het licht slecht kunt verdragen.

Adviezen

  • Draag bij oogklachten geen contactlenzen maar een bril.
  • Bescherm je ogen tegen scherp licht, bijvoorbeeld met een zonnebril.
  • Gebruik geen oogmake-up.
  • Vraag je arts om beschermende oogdruppels.

Waarschuw je arts bij pijnlijke, rode ogen, gezwollen pijnlijke oogleden, verminderd zicht of als er pus uit de ogen komt. Dit kan wijzen op een infectie die snel behandeld moet worden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)