Infuusproblemen

Opslaan

Krijg je chemotherapie toegediend met een infuus? Dan kan op de plaats van de injectie of insteekopening een zwelling ontstaan. Je kunt ook pijn hebben. Het infuus loopt dan niet goed. Meld deze klachten direct  aan de verpleegkundige. Sommige chemotherapie kan ernstige schade toebrengen aan de weefsels als het buiten het bloedvat terecht komt. Daarom moet je dit zo snel mogelijk melden.

Tijdens of na de behandeling kan de huid rood worden. Soms is er een verkleuring van het bloedvat zichtbaar. De ader kan ook geïrriteerd raken en harder aan gaan voelen. Meestal wordt dit na een paar dagen minder. Als er chemotherapie naast het vat terecht is gekomen, dan hangen de verschijnselen af van de soort chemotherapie. Bij sommige middelen treedt er alleen lichte irritatie op, bij andere middelen kan ernstige schade ontstaan als niet direct passende maatregelen genomen worden.

Advies

Neem contact op met de arts als:

  • er pus uit het gaatje komt
  • de roodheid zich uitbreidt, de huid warm aanvoelt en je koorts hebt
  • de huid rondom de injectie verkleurt en pijn gaat doen

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)