Bijwerkingen

Bloeddrukverandering

Opslaan

Door chemotherapie kan uw bloeddruk lager of hoger worden.

Is uw bloeddruk laag? Dan zult u dat vooral merken bij plotseling opstaan. U voelt zich slap en duizelig. Soms kunt u zelfs flauwvallen.

Een te hoge bloeddruk voelt u meestal niet. Alleen bij een extreem hoge bloeddruk kunt u last hebben van:

  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • kortademigheid
  • oogproblemen

Adviezen

Klachten die horen bij een lage bloeddruk kunt u verlichten door:

  • rustig op te staan
  • langzaam van houding te veranderen
  • niet plotseling te bewegen

Meld klachten die wijzen op een verlaagde of verhoogde bloeddruk bij uw arts. Hij kan u eventueel medicijnen voorschrijven.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Koenen, A. (oncologieverpleegkundige), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Gils, I. (oncologieverpleegkundige)