Bloeddrukverandering

Opslaan

Door chemotherapie kan de bloeddruk lager of hoger worden.

Is je bloeddruk laag? Dan zul je dat vooral merken bij plotseling opstaan. Je voelt zich slap en duizelig. Soms kun je zelfs flauwvallen.

Een te hoge bloeddruk voel je meestal niet. Alleen bij een extreem hoge bloeddruk kun je last hebben van:

  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • kortademigheid
  • oogproblemen

Adviezen

Klachten die horen bij een lage bloeddruk kun je verlichten door:

  • rustig op te staan
  • langzaam van houding te veranderen
  • niet plotseling te bewegen

Meld klachten die wijzen op een verlaagde of verhoogde bloeddruk bij de arts. Hij of zij kan eventueel medicijnen voorschrijven.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)