Allergie

Opslaan
Sommige cytostatica kunnen een allergische reactie veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld:
 • carboplatine
 • cisplatine
 • docetaxel
 • etoposide
 • paclitaxel
Meestal ontstaan allergische klachten direct na het innemen of toedienen van medicijnen, soms pas na enkele uren.

Bij kans op een allergische reactie zal de verpleegkundige je nauwlettend in de gaten houden. Bij een reactie tijdens toediening met een infuus is vaak het tijdelijk stopzetten van de toediening al genoeg om de allergische reactie te laten afnemen.

Een allergische reactie begint vaak met:
 • roodheid en huiduitslag, soms met jeuk over het hele lichaam
 • kuchen
 • een benauwd gevoel
Later kun je last hebben van:
 • bleek zien
 • gezwollen oogleden
 • een opgezet gezicht
 • een beklemmend gevoel op de borst
 • duizeligheid en bloeddrukdaling
 • rillen
 • misselijkheid en darmkrampen
 • kortademigheid

Advies

Meld deze klachten zo snel mogelijk. De arts bepaalt of je (tijdelijk) met de medicatie moet stoppen. Zo nodig zal hij medicijnen geven om verergering van de allergie te voorkomen. De klachten verdwijnen dan meestal snel.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)