Allergie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan
Sommige cytostatica kunnen een allergische reactie veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld:
 • carboplatine
 • cisplatine
 • docetaxel
 • etoposide
 • paclitaxel
Meestal ontstaan allergische klachten direct na het innemen of toedienen van medicijnen, soms pas na enkele uren.

Bij kans op een allergische reactie zal de verpleegkundige je nauwlettend in de gaten houden. Bij een reactie tijdens toediening met een infuus is vaak het tijdelijk stopzetten van de toediening al genoeg om de allergische reactie te laten afnemen.

Een allergische reactie begint vaak met:
 • roodheid en huiduitslag, soms met jeuk over het hele lichaam
 • kuchen
 • een benauwd gevoel
Later kun je last hebben van:
 • bleek zien
 • gezwollen oogleden
 • een opgezet gezicht
 • een beklemmend gevoel op de borst
 • duizeligheid en bloeddrukdaling
 • rillen
 • misselijkheid en darmkrampen
 • kortademigheid

Advies

Meld deze klachten zo snel mogelijk. De arts bepaalt of je (tijdelijk) met de medicatie moet stoppen. Zo nodig zal hij medicijnen geven om verergering van de allergie te voorkomen. De klachten verdwijnen dan meestal snel.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Joke Baars

Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Drs. Henriette Berenschot

Hematoloog, Albert Schweitzer

Irene Gils

Verpleegkundig specialist, BovenIJ ziekenhuis

Hilda Houwer

Verpleegkundig specialist, CWZ

Anne Miek Koenen

Verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: december 2016