Behandelplan bij slokdarmkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de diagnose slokdarmkanker krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. Je arts stelt het behandelplan op, samen met het multidisciplinaire team. Dit is een team van alle betrokken zorgverleners.

Het behandelplan wordt gemaakt op basis van de landelijke richtlijn voor slokdarmkanker. Welke behandelingen de arts voorstelt, hangt onder andere af van:

 • het stadium van de slokdarmkanker
 • de plaats en grootte van de tumor
 • je lichamelijke conditie: hoe fit je bent en of je andere ziektes hebt
 • je eigen voorkeuren

Lees op deze pagina over:

Uitzaaiingen bij slokdarmkanker

Bij de behandeling van slokdarmkanker maakt het veel uit of je uitzaaiingen hebt of niet. Als er geen uitzaaiingen op afstand zijn, is genezing mogelijk. Als slokdarmkanker naar andere organen is uitgezaaid, kun je niet meer genezen van de ziekte. De behandelopties die je dan krijgt, zijn bedoeld om de ziekte te remmen en je klachten tegen te gaan.

Soms heb je een keuze tussen verschillende behandelingen. Je kunt ook altijd besluiten om je niet te laten behandelen. Neem de tijd om je goed te laten informeren en een keuze te maken die bij je past.

Welk ziekenhuis?

Voor de behandeling van slokdarmkanker is het belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat veel ervaring met slokdarmkanker heeft. Lees meer over ziekenhuizen voor slokdarmkanker.

Zorgverleners bij slokdarmkanker

Bij de behandeling van slokdarmkanker kun je met de volgende zorgverleners te maken krijgen:

 • Maag-darm-leverarts (MDL-arts): doet het kijkonderzoek, de endo-echografie en plaatst een slokdarmstent.
 • Gastro-intestinaal en/of oncologisch chirurg: voert de slokdarmoperatie uit.
 • Internist-oncoloog of medisch oncoloog: geeft doelgerichte therapie, chemotherapie en immunotherapie. In de palliatieve fase bespreekt deze arts de opties met je.
 • Radiotherapeut: voert de bestraling uit.
 • Radioloog: beoordeelt de uitslagen van de scans.
 • Patholoog: onderzoekt het weggenomen weefsel van de biopsie, operatie en eventuele puncties.
 • Verpleegkundig specialist: begeleidt je tijdens het hele behandeltraject en is vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen en klachten.

Multidisciplinair overleg bij slokdarmkanker 

Het behandelplan wordt gemaakt in overleg met bovengenoemde zorgverleners. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). Hier kunnen zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen bij zijn. Bij het opstellen van een behandelplan gebruikt het MDO de landelijke richtlijn voor slokdarmkanker.

De specialisten hebben regelmatig MDO. Ze bespreken dan:

 • uitkomsten van de onderzoeken
 • resultaten van de behandelingen
 • wat dit betekent voor het behandelplan

Meebeslissen over het behandelplan

Een behandelplan is maatwerk. Zelf heb je ook invloed op de behandeling die je krijgt. Twijfel je over een bepaalde behandeling? Bespreek je twijfels ook met de arts. 

Soms zijn er namelijk andere behandelingen beschikbaar of is er ruimte voor aanpassing. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Als je behoefte hebt aan een tweede gesprek, kun je daarvoor een afspraak maken.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Wanneer je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over de behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Nadia Haj Mohammad

Drs. Nadia Haj Mohammad

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Linkedin

logo DUCG

DUCG

Dutch Upper GI Cancer Group

Website

Illustratie mensen

Mensen die slokdarmkanker hebben (gehad)

SPKS

Patiëntenorganisatie voor mensen met maag- of slokdarmkanker

Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2022