Wat is…?

Kanker en vruchtbaarheid

Opslaan

Sommige behandelingen van kanker hebben invloed op de vruchtbaarheid. Je kunt minder vruchtbaar worden of zelfs onvruchtbaar worden. 

Welke gevolgen een behandeling van kanker heeft voor je vruchtbaarheid, hangt onder andere af van: 

  • je leeftijd
  • soort en dosis chemotherapie
  • dosis en plaats van bestraling
  • plaats van operatie
  • je vruchtbaarheid voorafgaand aan de behandeling

Lees:  Beïnvloedt de behandeling mijn vruchtbaarheid? Informatie voor vrouwen en mannen

In gesprek met je arts over vruchtbaarheid

Verwacht de arts dat de behandeling van kanker invloed heeft op je  vruchtbaarheid, dan zal hij dit met je bespreken. Bij voorkeur tijdens het gesprek over de diagnose.

Heb je een (toekomstige) kinderwens, dan zal de arts je doorverwijzen naar een fertiliteitsspecialist. Dit is iemand die veel kennis heeft over voortplanting en vruchtbaarheid:

  • voor vrouwen is dit een gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde of een fertiliteitsarts
  • voor mannen is dit een androloog of een fertiliteitsarts. 

Vraag zo nodig zelf om een verwijzing.

In gesprek met een fertiliteitsspecialist 

De fertiliteitsspecialist bespreekt met je:

  • welke gevolgen de voorgestelde behandeling heeft op je vruchtbaarheid
  • of er in jouw situatie mogelijkheden zijn om je  vruchtbaarheid te behouden en zo ja, wat daarvan de risico’s zijn
  • eventuele alternatieven, zoals eiceldonatie of draagmoederschap (bij de vrouw) of zaadceldonatie (bij de man).

Bij de voorbereiding van het gesprek kun je de checklist met vragen voor de fertiliteitsspecialist gebruiken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Bos, A.M.E. (gynaecoloog), Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie, Drs. I.T.A. Peters