Kanker en vruchtbaarheid

Opslaan

Sommige behandelingen van kanker hebben invloed op de vruchtbaarheid. Je kunt minder vruchtbaar worden of zelfs onvruchtbaar worden. 

Welke gevolgen een behandeling van kanker heeft voor je vruchtbaarheid, hangt onder andere af van: 

 • je leeftijd
 • soort en dosis chemotherapie
 • dosis en plaats van bestraling
 • plaats van operatie
 • je vruchtbaarheid voorafgaand aan de behandeling

Lees:  Heeft de behandeling invloed op mijn vruchtbaarheid? Informatie voor vrouwen en mannen

In gesprek met je arts over vruchtbaarheid

Verwacht de arts dat de behandeling van kanker invloed heeft op je  vruchtbaarheid, dan zal hij dit met je bespreken. Bij voorkeur tijdens het gesprek over de diagnose. 

Heb je een (toekomstige) kinderwens, dan zal de arts je doorverwijzen naar een fertiliteitsspecialist. Dit is iemand die veel kennis heeft over voortplanting en vruchtbaarheid.  Voor vrouwen is dit een gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde of een fertiliteitsarts. Voor mannen is dit een androloog of een fertiliteitsarts. 

Vraag zo nodig zelf om een verwijzing.

In gesprek met de fertiliteitsspecialist 

De fertiliteitsspecialist bespreekt met je:

 • welke gevolgen de voorgestelde behandeling heeft op je vruchtbaarheid
 • of er in jouw situatie mogelijkheden zijn om je  vruchtbaarheid te behouden en zo ja, wat daarvan de risico’s zijn
 • eventuele alternatieven, zoals eiceldonatie of draagmoederschap (bij de vrouw) of zaadceldonatie (bij de man).

Lees meer over vruchtbaarheid behouden bij vrouwen en vruchtbaarheid behouden bij mannen

Vragenlijstje voor het gesprek met de fertiliteitsspecialist

Met onderstaande vragen kun je het gesprek voorbereiden.

 • Ben ik nog vruchtbaar na de behandeling?
 • Kan ik na mijn behandeling nog op de natuurlijke manier kinderen krijgen?
 • Wat zijn de mogelijkheden om mijn vruchtbaarheid te behouden? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wat zijn risico’s en complicaties?
 • Als ik een behandeling wil om mijn vruchtbaarheid te behouden, hoe snel kan ik die behandeling dan krijgen?
 • Is het voor mij veilig om mijn behandeling voor kanker uit te stellen als ik een behandeling wil om mijn vruchtbaarheid te behouden?
 • Als de behandeling klaar is, hoe lang duurt het dan om vast te stellen of ik nog vruchtbaar ben?

Tips voor het gesprek

 • Neem iemand mee naar het gesprek: twee horen meer dan één.
 • Vraag of je het gesprek mag opnemen. Dan kun je het thuis nog eens rustig naluisteren

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.