Wat is…?

Kanker en vruchtbaarheid

Opslaan

Sommige behandelingen van kanker hebben invloed op de vruchtbaarheid. U kunt minder vruchtbaar worden of zelfs onvruchtbaar worden. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.

Welke gevolgen een behandeling van kanker heeft voor uw vruchtbaarheid, hangt onder andere af van: 

  • uw leeftijd
  • soort en dosis chemotherapie
  • dosis en plaats van bestraling
  • plaats van operatie
  • uw vruchtbaarheid voorafgaand aan de behandeling

In gesprek met uw arts over vruchtbaarheid

Verwacht de arts dat de behandeling van kanker invloed heeft op uw vruchtbaarheid, dan zal hij dit met u bespreken. Bij voorkeur tijdens het gesprek over de diagnose.

Heeft u een (toekomstige) kinderwens, dan zal de arts u doorverwijzen naar een fertiliteitsspecialist. Dit is iemand die veel kennis heeft over voortplanting en vruchtbaarheid:

  • voor vrouwen is dit een gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde of een fertiliteitsarts
  • voor mannen is dit een androloog of een fertiliteitsarts. 

Vraag zo nodig zelf om een verwijzing.

In gesprek met een fertiliteitsspecialist 

De fertiliteitsspecialist bespreekt met u:

  • welke gevolgen de voorgestelde behandeling heeft op uw vruchtbaarheid
  • of er in uw situatie mogelijkheden zijn om uw vruchtbaarheid te behouden en zo ja, wat daarvan de risico’s zijn
  • eventuele alternatieven, zoals eiceldonatie of draagmoederschap (bij de vrouw) of zaadceldonatie (bij de man).

Bij de voorbereiding van het gesprek kunt u de checklist met vragen voor de fertiliteitsspecialist gebruiken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Bos, A.M.E. (gynaecoloog), Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie, Drs. I.T.A. Peters