Stereotactische bestraling

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Kleinere tumoren kunnen ook met stereotactische bestraling bestraald worden.

Hoe werkt stereotactische bestraling?

Bij stereotactische bestraling wordt heel precies een heel hoge dosis straling op de tumor gegeven. Dat gebeurt in 1 of meerdere bestralingen. De straling komt uit meerdere smalle bestralingsbundels die om de patiënt heen draaien. Zo kan de arts vanaf verschillende kanten heel precies de tumor bestralen en het te bestralen gebied zo klein mogelijk houden.

Het is erg belangrijk dat de patiënt zo stil mogelijk blijft liggen. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het omliggende gezonde weefsel door de hoge dosis straling beschadigd raakt. Bij stereotactische bestraling wordt daarom gebruik gemaakt van een masker of vacuümmatras.

Bij welke kankersoorten?

Stereotactische bestraling kun je krijgen als curatieve of palliatieve behandeling. Onder andere bij:

  • hersentumoren
  • niet-kleincellige longkanker
  • oogmelanoom
  • uitzaaiingen in de lever 
  • uitzaaiingen in een bot
  • uitzaaiingen in een lymfeklier

Minder bestralingssessies nodig

Bij stereotactische bestraling kan de arts per keer een hele hoge bestralingsdosis geven. Daarom hoef je ook minder vaak naar het ziekenhuis te komen dan bij gewone uitwendige bestraling. Meestal krijg je 1 tot 5 keer een bestraling.

Een sessie met stereotactische bestraling kan wel langer duren. Omdat de bestraling heel nauwkeurig gebeurt, zijn er meer controles rondom de bestraling nodig. Zo is zeker dat de bestraling op precies de juiste plek wordt afgegeven.

Doordat de arts zo heel precies kan bestralen, heet stereotactische bestraling ook wel radio-chirurgie.

Verschillende apparaten

Stereotactische bestraling wordt meestal gegeven met een gewoon bestralingsapparaat: een lineaire versneller.

Soms gebruikt de arts speciaal ontwikkelde apparaten zoals:

  • een robotgestuurde versneller: Cyberknife®
  • een apparaat speciaal voor bestraling van hersentumoren: Gamma-knife®
  • MRidian

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2018