Stereotactische bestraling bij oogmelanoom

Opslaan

Is het oogmelanoom te groot of te dik voor rutheniumbestraling? Of zit de tumor op een plaats die met deze vorm van straling moeilijk te bereiken is? Dan kan de arts voorstellen de tumor te behandelen met stereotactische bestraling. Dit is een vorm van uitwendige bestraling.

Stereotactische bestraling bij oogmelanoom wordt in Nederland alleen gedaan in het Erasmus Medisch Centrum.

Hoe gaat stereotactische bestraling?

Bij stereotactische bestraling wordt een heel hoge dosis straling op de tumor gegeven. De tumor wordt vanaf verschillende kanten heel precies bestraald.

Bestralingsmasker

De bestraling moet heel nauwkeurig gebeuren. Het is daarom belangrijk dat je tijdens de bestraling niet beweegt. En dat je hoofd elke keer in dezelfde houding ligt. Hiervoor krijg je een bestralingsmasker op maat. Dit is een kunststof afdruk van je hoofd of hals.

De laborant legt het masker vlak voor de bestraling over je  gezicht en maakt het masker vast aan de bestralingstafel. Je mond en neus blijven vrij, zodat je normaal kunt ademhalen.

Hoe lang duurt de behandeling?

Je krijgt op 5 achtereenvolgende dagen gedurende enkele minuten een dosis straling. Een opname is niet nodig.

Bestralingsmasker

Een patiënt met een bestralingsmasker (bron: UMCU).

Bijwerkingen van stereotactische bestraling bij oogmelanoom

Stereotactische bestraling van het oog kan bijwerkingen geven. Sommige treden kort na de behandeling op (vroege bijwerkingen). Andere treden maanden of jaren na de behandeling op (late bijwerkingen).

De meest voorkomende vroege bijwerkingen zijn:

  • roodheid van de huid en de het onderste en bovenste ooglid
  • zwelling van de huid en de het onderste en bovenste ooglid

De meest voorkomende late bijwerkingen zijn:

  • verlies van de oogwimper(s). meestal is dit blijvend
  • droog oog
  • staar
  • minder zien, of helemaal niet meer kunnen zien

Soms kan de schade met succes behandeld worden met laser of medicijnen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2020

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Kapiteijn, H.W. (internist), Dr. Marinkovic, M. (oogarts), Tumor Focusgroep Melanoom