Nazorg en controle bij oogmelanoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Tijdens en na de behandeling van oogmelanoom kom je nog regelmatig op controle. De arts vraagt hoe het met je gaat, kijkt of de behandeling effect heeft gehad en of de kanker wegblijft.

Nazorg

Na iedere behandeling krijg je nog een tijd nazorg. Een ander woord voor nazorg is controle of follow up. De nazorg bestaat uit bezoeken aan je oogarts, de verpleegkundig specialist of je huisarts. Je kunt soms ook nazorg van meerdere artsen krijgen. 

In een gesprek kun je aangeven hoe het met je gaat. Heb je last van bijwerkingen en is daar wat aan te doen? Hoe gaat het in emotioneel opzicht met je? Heb je bijvoorbeeld moeite met de verwerking of vind je het lastig om je gewone leven weer op te pakken?

Je krijgt alle tijd om daarover te praten en je krijgt adviezen. Ervaar je bijvoorbeeld problemen op het werk, dan kan je oogarts of de verpleegkundige je adviseren contact op te nemen met de arbo -arts of bedrijfsarts consulent oncologie (baco).  

Controles

Meestal word je in het eerste jaar elke paar maanden gecontroleerd. Later kan dat minder vaak worden. Bijvoorbeeld één keer in de zes maanden of eens per jaar. Maak je je tussendoor zorgen over een klacht die je hebt? Neem dan contact op met het ziekenhuis waar je bent behandeld. 

Controles na bestraling voor oogmelanoom

Heb je stereotactische bestraling of rutheniumbestraling gehad voor oogmelanoom? Dan is de eerste controle vaak na 3 maanden. De periodes tussen de controles worden steeds langer. 

De oogarts kijkt tijdens de controles of de tumor goed reageert op de behandeling, en of de tumor slinkt. 

Heb je protonentherapie gehad? Dan kom je daarna voor de controles weer terug bij de oogarts. 

Controles na een operatie voor oogmelanoom

Als je oog is weggehaald, onderzoekt de oogarts je oogholte. Ook is het erg belangrijk om je andere oog regelmatig te laten controleren. Dit gebeurt meestal bij een oogarts in je eigen regio. 

Controles op uitzaaiingen

Na de behandeling van oogmelanoom blijft de kans aanwezig dat er ergens anders in je lichaam uitzaaiingen ontstaan. Zowel na bestraling als na een operatie waarbij je oog is verwijderd.

Uitzaaiingen van oogmelanoom ontstaan meestal eerst in de lever. Daarom adviseert je arts om iedere 6 maanden je lever te laten controleren met een echografie. Deze controles duren 10 jaar.

Maak je je tussendoor zorgen over een klacht die je hebt, neem dan contact op met je huisarts of met de oogarts. Je arts zal dit begrijpen. Je bent niet de enige die bij elke lichamelijke klacht een verband legt met kanker. Het is heel normaal dat je daar angstig over bent.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Controles zijn niet verplicht

Nazorg is niet verplicht. Dat geldt zowel voor de controles bij de oogarts als het screenen op het eventueel ontstaan van uitzaaiingen. Je kunt ervoor kiezen er (verder) van af te zien. Overleg dit wel goed met je arts. Je arts kan je uitleggen wat de reden van de voorgestelde nazorg is en wat de risico’s zijn als je ervan afziet.

Mocht je na dit gesprek toch besluiten geen nazorg te willen, vraag dan waar je op kunt letten en wanneer het wel verstandig is om een afspraak te maken.

Als je liever langer onder controle blijft

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem of haar waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Ellen Kaiteijn

Dr. Ellen Kapiteijn

Internist-oncoloog, LUMC

LinkedIn

Foto Marina Marinkovic

Dr. Marina Marinkovic

Oogarts, LUMC

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Laura van Duijvenvoorde, MANP

Poli-verpleegkundige Oogheelkunde, LUMC

illustratie mensen

Mensen die oogmelanoom hebben (gehad)

Tumor Focusgroep Melanoom

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2022