Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij leverkanker

Opslaan

De behandeling bij leverkanker hangt af van:

  • de uitgebreidheid van de tumor 
  • je lichamelijke conditie
  • de ernst van de onderliggende leverziekte

De kans op genezing is het grootst als een leveroperatie mogelijk is.

Curatieve behandelingen

Heb je leverkanker in een (zeer) vroeg stadium (0 of A), dan kun je in aanmerking komen voor een curatieve behandeling. Deze behandeling heeft als doel genezing.

Mogelijke behandelingen zijn:

Als RFA technisch niet mogelijk is en de tumor klein is, kun je misschien ook injecties met ethanol krijgen.

Palliatieve behandelingen

Heb je kanker in een intermediair (B), gevorderd (C) of eindstadium (D) leverkanker, dan is genezing niet meer mogelijk. Je kunt dan in aanmerking komen voor een palliatieve behandeling. Deze behandeling heeft als doel het remmen van de ziekte en/of het voorkomen of verminderen van klachten.

Mogelijke palliatieve behandelingen zijn:

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Voorbeelden van behandelingen die in studieverband worden gegeven:

Multidisciplinair overleg

De arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

Behandelplan bij leverkanker

Verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Zij kijken hierbij naar:
  • het stadium van de ziekte
  • uw algehele lichamelijke conditie
  • de functie van de lever. Door de ziekte kan de functie van de lever verminderd zijn. 

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts het behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen aangeven. In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met de arts. Je kunt met je vragen ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Erpecum, K.J. van (MDL-arts), Dr. Klümpen. H.J. (medisch oncoloog), Prof. dr. Man, R.A. de (MDL-arts), Dr. Sprengers, D. (MDL-arts)