Behandelplan bij keelkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de diagnose krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. De behandelend arts stelt het behandelplan op samen met jou en het multidisciplinaire team (zie onder).

Het behandelplan is gebaseerd op de landelijke richtlijn voor hoofd-halstumoren. De plaats van de tumor en het stadium van de ziekte zijn van belang voor het bepalen van het behandelplan. Andere belangrijke dingen hiervoor zijn mogelijke andere ziektes die je hebt, en je eigen voorkeuren.

Voor de behandeling van keelkanker is het belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat ervaring heeft met deze ziekte. Bekijk welke ziekenhuizen in Nederland dat zijn.

Zorgverleners bij keelkanker

Bij de behandeling van keelkanker kun je met de volgende zorgverleners te maken krijgen:

Behandelaren, artsen en verpleegkundigen

 • KNO-arts/hoofd-halschirurg
 • kaakchirurg/hoofd-halschirurg
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant
 • radiotherapeut-oncoloog
 • medisch oncoloog
 • radioloog
 • patholoog
 • plastisch chirurg
 • geriater
 • (oncologie) verpleegkundige

Zorgverleners die ondersteuning geven tijdens en na de behandeling

 • logopedist
 • diëtist
 • tandarts
 • mondhygiënist
 • fysiotherapeut
 • maatschappelijk werker/medisch psycholoog

Multidisciplinair overleg bij keelkanker

Het behandelplan wordt gemaakt in overleg met deze zorgverleners. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). Bij het opstellen van een behandelplan baseert het MDO zich op de landelijke richtlijn voor keelkanker.

De specialisten hebben regelmatig MDO. Ze bespreken dan:

 • uitkomsten van de onderzoeken
 • resultaten van de behandelingen
 • wat dit betekent voor het behandelplan

Meebeslissen over het behandelplan

Een behandelplan is maatwerk. Zelf heb je ook invloed op de behandeling dat je krijgt. Twijfel je over een bepaalde behandeling? Bespreek de twijfels ook met de arts.

Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar of is er ruimte voor aanpassing. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Als je behoefte hebt aan een tweede gesprek, kun je daarvoor een afspraak maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die je hebt gekregen. Je kunt ook een notitieboekje meenemen waarin je de vragen en de antwoorden van de arts bijhoudt. Een andere mogelijkheid is om het gesprek met de arts op te nemen. Bespreek dit aan het begin van het gesprek met de arts.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Wanneer je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over de behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Lees verder over een second opinion.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Gyuri Halmos

Dr. Gyuri Halmos

Keel-neus-oorarts, hoofd-halsoncoloog, UMCG

LinkedIn

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Drs. José Klomp

Verpleegkundig specialist hoofd-hals oncologie, UMC Utrecht

illustratie-mensen

Mensen die keelkanker hebben (gehad)

Logo NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren

Logo PV Hoofd-hals

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2020