Wat is een trial?

Financiering van medisch-wetenschappelijk onderzoek

Opslaan

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is erg kostbaar. De kosten voor het hele proces – van ontdekking in het laboratorium tot het kunnen voorschrijven als nieuwe behandeling – kunnen wel 1 miljard euro bedragen.

Trials worden op verschillende manieren gefinancierd. In het protocol staat vaak vermeld hoe de trial wordt bekostigd.

Onderzoeksubsidies

Vaak vragen onderzoekers een subsidie aan. Hiermee kunnen ze de financiering van hun onderzoek regelen.

Voor het ontvangen van een dergelijke subsidie moet een onderzoeker een voorstel indienen. Hierin wordt uitgelegd wat ze van plan zijn om te gaan onderzoeken, hoe ze dat willen doen en wat ze daarvoor nodig hebben.

Er zijn verschillende Nederlandse en Europese organisaties die de subsidies verstrekken. Een commissie van de organisatie beoordeelt het voorstel. Ze bekijkt of de uitkomsten van het onderzoek voldoende meerwaarde hebben voor de behandeling voor mensen met kanker.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding is één van de grootste financiers van wetenschappelijk onderzoek bij kanker in Nederland. KWF heeft als doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor hard nodig.

Het fonds zet zich ook in om resultaten van onderzoek zo snel mogelijk te vertalen naar de individuele patiënt. Daarvoor behartigt KWF de belangen van patiënten bij de overheid, verzekeraars en andere financiers.

Lees verder over KWF Kankerbestrijding.

Farmaceutische industrie

Het initiatief voor wetenschappelijk onderzoek kan worden genomen door de farmaceutische industrie. Een farmaceutisch bedrijf heeft als doel om nieuwe medicijnen op de markt te brengen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.