Verschillende fasen van het onderzoek

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Wetenschappelijk onderzoek met mensen gebeurt in fasen. Per trial (en per fase) wordt een nieuw protocol gemaakt, zijn nieuwe deelnemers nodig en moet ook opnieuw toestemming worden gegeven.

Meestal 3, soms 4 fasen

Bij wetenschappelijk onderzoek zijn er meestal 3 fasen, soms 4. Iedere fase heeft een eigen doel.

Fase 1

In fase 1 wordt onderzocht of het medicijn veilig is voor mensen. De juiste dosis en de bijwerkingen worden vastgesteld.

Fase 2

Bij fase 2 wordt onderzocht of de nieuwe behandeling werkt bij een bepaalde kankersoort.

Fase 3

Fase 3 is meestal een groot onderzoek, waarin de nieuwe behandeling wordt vergeleken met de standaardbehandeling. Hierbij is er een loting. Als het resultaat goed is, wordt het nieuwe medicijn een officieel geneesmiddel.

Fase 4

Fase 4 wordt soms gedaan, als de nieuwe behandeling al beschikbaar is. Er wordt gezocht naar bijwerkingen die weinig voorkomen. En naar late effecten, die pas maanden of jaren na gebruik van de behandeling optreden.

Naar de volgende fase

De nieuwe behandeling ‘doorloopt’ dus deze fasen. Als de resultaten van een fase goed zijn, wordt de nieuwe behandeling in de volgende fase verder onderzocht.

Pas als door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een nieuwe behandeling goed werkt en veilig is, kan een nieuwe behandeling een standaardbehandeling worden.

Als de resultaten tegenvallen

Uit een onderzoek kan blijken dat de nieuwe behandeling niet aan de eisen voldoet. De behandeling werkt niet goed (genoeg) of is onvoldoende veilig. Er wordt dan gekeken of de nieuwe behandeling wel nog op een andere manier effect kan hebben. Bijvoorbeeld bij een andere kankersoort.

Er kan ook besloten worden om het onderzoek naar de nieuwe behandeling helemaal te stoppen. Bijvoorbeeld als er veel ernstige bijwerkingen zijn.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige

Astrid Swinkels, MSc.

Centraal datamanager, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Dr. Wilma Uyterlinde

Verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Sigrid Oomen

Onderzoekscoördinator Kanker en Ouderen, KWF

illustratie-deskundige-vrouw

Kim Hoeijmakers

Adviseur patiëntcommunicatie, IKNL

foto Pauline Evers

Dr. Pauline Evers

Belangenbehartiger geneesmiddelen, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2018