Fasen van onderzoek

Fase 3-onderzoek

Opslaan

Fase 3 wordt gedaan als de nieuwe behandeling door fase 2 is gekomen. Dat wil zeggen dat de behandeling bewezen heeft te werken bij een bepaalde kankersoort.

Doel van fase 3-onderzoek

In fase 3 vergelijken onderzoekers de nieuwe behandeling met de standaardbehandeling van die kankersoort. Daarbij staat de volgende vraag centraal: "is de nieuwe behandeling beter dan de huidige behandeling?" Als het antwoord op deze vraag "ja" is, komt de nieuwe behandeling na fase 3-onderzoek beschikbaar als standaardbehandeling.

Een fase 3-onderzoek is een groot onderzoek met honderden, soms wel duizenden deelnemers. De trial wordt in verschillende ziekenhuizen uitgevoerd en meestal ook in meerdere landen. Het duurt een aantal jaren voordat de resultaten bekend zijn.

Loting voor het onderzoek

Bij fase 3-onderzoek is er een loting. U komt in de groep deelnemers die de nieuwe behandeling krijgt, of in de groep die de huidige behandeling krijgt. Het hangt van het toeval af in welke groep u terechtkomt. U en uw behandelend arts kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

U stemt dus in met deelname aan het onderzoek, maar u mag niet kiezen welke behandeling u krijgt. Het kan een teleurstellende gedachte zijn dat u meedoet met een trial, maar dan toch de huidige behandeling krijgt. Maar om te bewijzen dat de nieuwe behandeling echt beter is, moet deze 1 op 1 vergeleken worden met de huidige behandeling.

Zelf weet u vaak niet of u de huidige of nieuwe behandeling krijgt. Meestal weet uw arts dit ook niet. Het onderzoek is dan ‘dubbelblind’.

Uitkomsten van het fase 3-onderzoek

Het fase 3-onderzoek kan verschillende uitkomsten hebben.

Er zijn een aantal goede uitkomsten mogelijk:

  • Met de nieuwe behandeling genezen meer mensen van de kankersoort.
  • Met de nieuwe behandeling leven mensen langer.
  • Met de nieuwe behandeling duurt het langer voordat de ziekte erger wordt.
  • Met de nieuwe behandeling is de kans kleiner dat de ziekte terugkomt.
  • De nieuwe behandeling werkt even goed als de huidige behandeling, maar heeft minder (heftige) bijwerkingen.

De resultaten van het onderzoek kunnen ook tegenvallen. De nieuwe behandeling werkt minder goed dan de huidige behandeling of heeft meer bijwerkingen. Dan komt de nieuwe behandeling niet beschikbaar als standaardbehandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.