Fabels over trials

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Over trials gaan veel spookverhalen de ronde. Hieronder worden de meest voorkomende misstanden uitgelegd.

Fabel: deelname aan wetenschappelijk onderzoek is gevaarlijk.

Wetenschappelijk onderzoek wordt alleen gedaan onder strenge voorwaarden. Dit is om deelnemers te beschermen en goede resultaten te kunnen boeken.

Die voorwaarden staan genoemd in de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor de start van de trial moet het protocol eerst goedgekeurd worden door de medisch-ethische toetsingscommissie. Meer over wetgeving.

Fabel: de nieuwe behandeling is altijd beter.

Dat wordt juist onderzocht in de trial. Uit vorig onderzoek zijn aanwijzingen gekomen dat de nieuwe behandeling beter kan werken. Of dat de nieuwe behandeling even goed werkt, maar minder bijwerkingen geeft.

Daarom wordt er nu verder onderzoek gedaan. Pas als de uitkomsten van fase 3-onderzoek bekend zijn, wordt duidelijk of de nieuwe behandeling voordelen heeft.

Fabel: alleen mensen die alle andere behandelingen al geprobeerd hebben, kunnen meedoen.

Dat hangt af van de fase waarin de nieuwe behandeling zit. Fase 1-onderzoek worden alleen gedaan met patiënten die niet meer met andere, bekende behandelingen geholpen kunnen worden. In fase 2 en 3 kunnen ook mensen meedoen die ook nog op een andere manier behandeld kunnen worden. Meer over fasen van onderzoek.

Fabel: alleen jonge, fitte mensen kunnen meedoen.

Voor deelname aan het onderzoek moet iemand voldoen aan de voorwaarden. Leeftijd en conditie kunnen voorwaarden zijn, maar zijn dat niet altijd. Lees meer over het protocol, waarin deze voorwaarden staan opgenomen.

Fabel: uiteindelijk beslist de arts of iemand kan deelnemen.

De arts controleert of iemand aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Je beslist altijd zelf of je meedoet met een trial. Deelname is vrijwillig. Je wordt dus nooit verplicht om mee te doen.

Lees verder over wel of niet meedoen aan een trial.

Fabel: ik moet de beslissing over deelname snel maken.

Het is vaak een lastige keuze om te beslissen of je meedoet aan een onderzoek. Dat hoef je niet meteen te beslissen. Je kunt de tijd nemen om de informatie rustig te bekijken en er met familie en vrienden over te praten.

Fabel: bij deelname moet de trial altijd afgemaakt worden.

Bij deelname een wetenschappelijk onderzoek mag je altijd weer stoppen. Lees verder over stoppen met de trial.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige

Astrid Swinkels, MSc.

Centraal datamanager, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Dr. Wilma Uyterlinde

Verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Sigrid Oomen

Onderzoekscoördinator Kanker en Ouderen, KWF

illustratie-deskundige-vrouw

Kim Hoeijmakers

Adviseur patiëntcommunicatie, IKNL

foto Pauline Evers

Dr. Pauline Evers

Belangenbehartiger geneesmiddelen, NFK

Gemaakt door Integraal Kankercentrum Nederland, de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2018