Fase 1-onderzoek

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Wetenschappelijk onderzoek met mensen begint in fase 1. Een kleine groep patiënten krijgt een nieuwe behandeling. Deze behandeling heeft eerder in het laboratorium en met proefdieren goede resultaten laten zien. Er is nog geen informatie over hoe de behandeling werkt voor mensen.

Het doel van fase 1-onderzoek

Het doel van een fase 1-onderzoek is om de juiste dosis van de nieuwe behandeling te bepalen. De dosis is de hoeveelheid van het nieuwe medicijn of de hoeveelheid bestraling.

Bijwerkingen

Ook wordt gekeken naar de bijwerkingen van de nieuwe behandeling. Bij een hogere dosis worden de bijwerkingen vaak ook heftiger. De juiste dosis is de hoeveelheid waarbij de nieuwe behandeling effect heeft en de bijwerkingen te aanvaarden zijn.

Toediening: hoe vaak en hoe?

Bij de juiste dosis moet ook bepaald worden hoe vaak de nieuwe behandeling wordt gegeven. Werkt de behandeling goed door 1x per dag een dosis te geven? Of kan die hoeveelheid beter verdeeld worden over 3x per dag?

Bij een nieuw medicijn wordt ook onderzocht welke vorm van toediening het beste werkt. Dit kan een pil of drankje zijn, of juist een injectie of een infuus.

Onderzoekers bestuderen ook hoe het medicijn zich in het lichaam gedraagt. Hoe snel wordt het middel opgenomen en weer afgebroken? Hoelang blijft het medicijn in het lichaam? Antwoord op deze vragen helpt om de juiste dosis te bepalen.

Deelname aan fase 1-onderzoek

Een trial in fase 1 wordt vaak gedaan met patiënten bij wie andere, bekende behandelingen niet meer werken. Bespreek met de arts of je in aanmerking komt voor deelname aan een fase 1-onderzoek.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige

Astrid Swinkels, MSc.

Centraal datamanager, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Dr. Wilma Uyterlinde

Verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Sigrid Oomen

Onderzoekscoördinator Kanker en Ouderen, KWF

illustratie-deskundige-vrouw

Kim Hoeijmakers

Adviseur patiëntcommunicatie, IKNL

foto Pauline Evers

Dr. Pauline Evers

Belangenbehartiger geneesmiddelen, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2018