Bijwerkingen

Nierfunctie verminderd

Opslaan

Sommige cytostatica kunnen tijdelijk de werking van de nieren beïnvloeden. Bijvoorbeeld cisplatine, ifosfamide en methotrexaat. De arts let hierop tijdens de controle. Van een verminderde nierfunctie merkt u zelf weinig.

Adviezen

  • Zorg dat u voldoende drinkt: 1,5 tot 2 liter per dag. Dit zijn 14 bekers of 16 kopjes.
  • Neem contact op met uw arts als u minder gaat plassen dan u gewend bent. De arts past zo nodig de medicijnen aan. Of hij stelt de chemokuur tijdelijk uit.

Dit zijn algemene adviezen. In uw situatie kunnen andere adviezen gelden. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige. Neem bij twijfel ook altijd contact op met uw zorgverlener.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Koenen, A. (oncologieverpleegkundige), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Gils, I. (oncologieverpleegkundige)