Stadiumindeling bij zaadbalkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met de uitslag van het weefselonderzoek na de operatie stelt de arts de diagnose zaadbalkanker. Samen met de uitslagen van de andere onderzoeken kan hij of zij bepalen wat het stadium van de kanker is. Het stadium geeft belangrijke informatie over de verdere behandelingen.

Stadiumindeling of TNM-indeling

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast en kijkt daarvoor naar de plek en de grootte van de tumor en of die is doorgegroeid. Ook kijkt hij of zij of er uitzaaiingen zijn.

Bij zaadbalkanker zijn er 3 stadia:

  • stadium 1: de tumor zit alleen in de zaadbal
  • stadium 2: er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buik
  • stadium 3: er zijn uitzaaiingen in andere organen of in lymfeklieren verderop in het lichaam

Dit noemen we ook wel een TNM-indeling. Hiermee kan de arts de vooruitzichten inschatten en de rest van de behandeling bepalen. TNM staat voor:

  • T: de grootte van de tumor zelf
  • N: of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren om de tumor heen
  • M: of er uitzaaiingen zijn in andere organen of in lymfeklieren verderop in het lichaam

Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken krijgt elk onderdeel een getal. Over het algemeen geldt: hoe hoger het getal, hoe meer de ziekte is uitgebreid.

Rapport van de patholoog

Bij de diagnose hoort een rapport van de patholoog. In dit rapport staat informatie over het type zaadbalkanker en de TNM-indeling. Als je dat wilt, kun je een kopie van het pathologisch rapport vragen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Richard Meijer

Dr. Richard Meijer

Uroloog-oncoloog, UMC Utrecht

LinkedIn

Illustratie mannen

Mannen die zaadbalkanker hebben (gehad)

Foto Martine Folsche

Martine Folsche, MANP

Verpleegkundig specialist, Erasmus MC

Linkedin

Logo Stichting Zaadbalkanker

Stichting Zaadbalkanker

Patiëntenorganisatie
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019