Uitgezaaid oogmelanoom

Opslaan

Ongeveer de helft van de oogmelanomen zaait uit. Een ander woord voor uitzaaiingen is metastasen.

Meestal zaait het oogmelanoom uit naar de lever. De vooruitzichten voor mensen met uitgezaaid oogmelanoom zijn niet goed.

Aan de hand van de grootte van de tumor en de plaats van het oogmelanoom kan de arts iets zeggen over de kans op uitzaaiingen.

Heb je een biopsie laten doen en is het tumorweefsel nader onderzocht, dan is meer bekend over de (genetische) kenmerken van het oogmelanoom. De arts kan je dan preciezer vertellen hoe groot de kans op uitzaaiingen is.

Lees ook: onderzoek naar uitzaaiingen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Kapiteijn, H.W. (internist), Dr. Marinkovic, M. (oogarts), Tumor Focusgroep Melanoom