Overige cijfers oogmelanoom

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Nieuwe patiënten met oogmelanoom (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met oogmelanoom is de laatste jaren licht gestegen. Iets meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker. In 2000 kregen ongeveer 170 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ongeveer 200.

Leeftijdsverdeling voor oogmelanoom, 2015

Toelichting: Oogmelanoom komt vooral voor bij mensen tussen de 50 en 85 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.