Ziekenhuizen voor oogmelanoom

Opslaan

De belangrijkste oogmelanoomcentra in Nederland zijn het LUMC in Leiden en het Oogziekenhuis in Rotterdam. De diagnostiek en de primaire behandeling van oogmelanoom vinden in principe in deze ziekenhuizen plaats.

Soms vindt het verwijderen van het oog of de nazorg plaats in een ander ziekenhuis. Dit ziekenhuis gaat altijd in overleg met één van deze genoemde oogmelanoomcentra.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Kapiteijn, H.W. (internist), Dr. Marinkovic, M. (oogarts), Tumor Focusgroep Melanoom