Behandeling en bijwerkingen

Rutheniumbestraling bij oogmelanoom

Opslaan

Is het oogmelanoom klein tot middelgroot, dan kan de arts voorstellen de tumor te behandelen met rutheniumbestraling. Deze behandeling wordt in Nederland alleen gedaan in het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Wat is rutheniumbestraling?

Ruthenium is een radioactieve stof die straling afgeeft. Het is een vorm van inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd.

Hoe gaat rutheniumbestraling?

De oogarts plaatst een schildje ruthenium op de buitenkant van het oog. Dit schildje geeft straling af op de plek waar het melanoom zit. Het schildje is ongeveer even groot als een munt. Het plaatsen van het schildje gebeurt meestal onder volledige narcose. Soms kan het met plaatselijke verdoving.

Het schildje blijft 3 tot 10 dagen zitten. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid straling die nodig is. Daarna verwijdert de arts het schildje onder plaatselijke verdoving.

Tijdens de hele behandeling verblijf je in het ziekenhuis. Na verwijdering van het schildje kun je naar huis.

In de maanden na de behandeling krimpt de tumor. Soms reageert de tumor niet op de rutheniumstraling. Dan kan de behandeling soms worden herhaald.

Bijwerkingen van rutheniumbestraling

Rutheniumbestraling kan schade veroorzaken aan het netvlies of de oogzenuw van het behandelde oog. Er is ook een risico dat je het zicht in dit oog helemaal kwijtraakt.

De beschadigingen kunnen meteen optreden of na enkele maanden of jaren.

Soms kan de schade met succes behandeld worden met een laserbehandeling of met medicijnen. Je kunt daarna weer beter zien.

Soms ook nog warmtetherapie als aanvullende behandeling

Heel soms vindt aanvullend op rutheniumbestraling nog een behandeling plaats met warmtetherapie of TTT (transpupillaire thermotherapie). Bij deze behandeling wordt de tumor met infrarode laserstralen verwarmd tot een temperatuur die zo hoog is dat de tumorcellen dood gaan.

Deze behandeling gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer 30 minuten. Voorafgaand aan de behandeling krijg je oogdruppels die de pupil verwijderen. Ook krijg je een plaatselijke verdoving onder het te behandelen oog. De voorbereiding duurt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling krijg je oogzalf en een verband op het oog.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Kapiteijn, H.W. (internist), Dr. Marinkovic, M. (oogarts), Tumor Focusgroep Melanoom