Gesprek met je arts over de behandeling van maagkanker

Opslaan

Is de diagnose bekend dan heb je een gesprek met de MDL-arts. Die zal je vertellen welke behandelingen bij jouw situatie passen. Dat staat in het behandelplan

Met onderstaande vragen voor je arts kun je het gesprek voorbereiden. Het is ook handig om iemand mee te nemen naar het gesprek met de arts. Twee horen meer dan één. Je kunt de arts ook vragen of je het gesprek mag opnemen.

Vragen over de diagnose

 • Wat betekent de uitslag van de onderzoeken die ik heb gehad?
 • Om welke soort maagkanker gaat het?
 • Heb ik uitzaaiingen? Wat betekent dit?
 • Welke onderzoeken krijg ik nog?
 • Kunt u iets zeggen over de vooruitzichten?

Vragen over de behandeling

 • Welke behandelingen stelt u voor? In welke volgorde en waarom?
 • Wat zijn de gevolgen van deze behandeling?
 • Hoelang is de wachttijd voor de behandeling?
 • Wat gebeurt er als ik wil afzien van een behandeling?
 • Zijn er nieuwe behandelingen die ik kan proberen? Of kan ik meedoen met een wetenschappelijk onderzoek?

Vragen over de zorg

 • Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij is? Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen?
 • Heeft u ervaring met de behandeling van maagkanker? Heeft dit ziekenhuis er veel ervaring mee?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een second opinion?

Contact

 • Wie is mijn eerste aanspreekpunt in het ziekenhuis?
 • Met wie moet ik contact opnemen als ik klachten krijg of andere vragen over de ziekte?
 • Waar kan ik extra hulp of ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld van een diëtist, fysiotherapeut, een geestelijk verzorger?
 • Wie plant mijn afspraken in? Kunnen mijn afspraken op elkaar afgestemd worden?
 • Waar kan ik meer informatie vinden?

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.