Radiofrequentie ablatie bij leverkanker

Opslaan

Mensen met een vroeg stadium leverkanker die geen operatie of levertransplantatie kunnen krijgen, komen mogelijk in aanmerking voor radiofrequentie ablatie (RFA).

RFA is een behandeling waarbij de arts een naald in een tumor plaatst. Vervolgens sluit hij de naald aan op de generator van een speciaal apparaat. Dit apparaat stuurt energie door de naald, waardoor de tumorcellen in trilling worden gebracht. Hierbij ontstaat zoveel hitte dat de kankercellen afsterven.
 

  • Radiofrequent betekent: gebruik makend van de energie van radiogolven.
  • Ablatie betekent: wegsnijden of verwijderen van weefsel. Bij RFA wordt de tumor niet verwijderd, maar worden de tumorcellen kortdurend verhit waardoor ze doodgaan. Lokaal ontstaat een soort litteken.

RFA kan bij leverkanker worden ingezet als:

  • genezende behandeling in plaats van een operatie: bij 1 tumor kleiner dan 5 cm en een goede leverfunctie of bij 2 of 3 tumoren van 3 cm of kleiner
  • behandeling vóór een levertransplantatie: om de tumor(en) zo klein mogelijk te maken of te houden in afwachting van de transplantatie. 

Microwave ablatie

Een variant op RFA is microwave ablatie (MWA). Hierbij wordt de tumor ook verhit, maar dan met behulp van microgolven in plaats van radiogolven. De resultaten van MWA zijn vergelijkbaar met die van RFA.

In sommige gevallen kiest je arts voor MWA. Bijvoorbeeld wanneer een tumor dichtbij een bloedvat ligt. Het bloed dat door het bloedvat stroomt kan de cellen eromheen koelen. Hierdoor kan verhitting met RFA niet goed plaatsvinden. MWA heeft hier minder hinder van.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking is het post-ablatie-syndroom: algehele malaise met pijn, lichte koorts, misselijkheid, braken en spierpijn. Deze verschijnselen verdwijnen vanzelf na 1 of 2 weken.

Het is mogelijk dat je na de RFA of MWA pijn in je buik hebt. De arts kan je hiervoor medicijnen geven.

Hoe gaat een behandeling met radiofrequentie ablatie / microwave ablatie

Voor een behandeling met radiofrequente ablatie of microwave ablatie ga je onder narcose, krijg je een ruggenprik of word je lokaal verdoofd. 

Nadat je verdoofd bent, plaatst de arts met behulp van echografie en/of een CT-scan een naald in de tumor.

Als de naald op de juiste plek zit, sluit de arts de naald aan op een generator die energie door de naald stuurt, waardoor de cellen gaan trillen. Dit veroorzaakt hitte, waardoor de cellen doodgaan.

Zodra de behandeling klaar is, haalt de arts de naald weer uit je lichaam.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt 1 tot 3 uur. Hierbij speelt een rol of er 1 of meer tumoren zijn. En of het moeilijk of makkelijk is om de naald in de tumor te prikken.

Hoe lang in het ziekenhuis?

Vindt de behandeling plaats via een heel klein sneetje in de huid, dan verblijf je 12-24 uur in het ziekenhuis.

Radiofrequente ablatie

In deze video legt dr. Prevoo uit hoe radiofrequente Ablatie werkt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Burgmans, M.C. (radioloog), Dr. Klümpen. H.J. (medisch oncoloog), Dr. Prevoo, W. (radioloog), Drs. Schapers, G. (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Verhoef, C. (chirurg)