Vaktherapie

Opslaan

Vaktherapie is de naam voor een therapievorm waarin doen en ervaren centraal  staat. Je hoeft niet creatief, muzikaal of kunstzinnig te zijn als je aan deze therapie wilt deelnemen. 

Vaktherapie biedt de mogelijkheid om emoties te uiten en te ordenen om er zo weer grip op te krijgen. Je doet nieuwe ervaringen op waardoor je je anders kunt gaan voelen of andere manieren ontdekt om met de bestaande situatie om te gaan.

Veel (ex-)kankerpatiënten geven aan dat zij door creatief werken, muziek en drama weer voelen wat belangrijk is voor hen en dat hun zelfvertrouwen hierdoor wordt versterkt.

Vaktherapie na kanker

Deze film gaat over vaktherapie bij kanker. Patiënten en professionals vertellen over hun ervaringen en bevindingen.

Wanneer kan vaktherapie helpen bij kanker?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vaktherapie angst kan verminderen. Ook kan het helpen om beter met de situatie om te gaan.

Vaktherapie kan helpen bij verschillende klachten zoals:

  • posttraumatische stress
  • rouwverwerking
  • angst
  • depressie
  • onzekerheid
  • dwanggedachten
  • agressie

Is vaktherapie veilig?

Ja, vaktherapie is veilig.

Soorten vaktherapie

Er zijn 5 vormen van vaktherapie voor volwassenen:
•    beeldende therapie
•    dramatherapie
•    danstherapie
•    muziektherapie
•    psychomotorische therapie

Beeldende therapie

Beeldende therapie kan helpen om gevoelens te uiten en te ordenen. Je maakt bijvoorbeeld een tekening, schilderij, beeldhouwwerk. Of je doet iets met fotografie of video. Samen met de therapeut denk je na over de emoties die zijn uitgebeeld. Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze voor je?

Dramatherapie

Tijdens dramatherapie kun je op een veilige manier diep weggestopte emoties uiten. Dit kan in de vorm van rollenspel, improviserend toneelspel, gedichten, schmink of kostuums. Ook kun je al spelend mogelijke oplossingen uitproberen, zonder dat deze direct gevolgen hebben. 

Danstherapie

Danstherapie is een manier om gevoelens te uiten door te dansen en te bewegen. 

Muziektherapie

Muziektherapie kan helpen om emoties te uiten en ervaren. Je kunt samen met de therapeut muziek en geluid maken (bijvoorbeeld een lied). Of samen met de therapeut naar muziek luisteren. Na afloop praat je met de therapeut over de emoties die je ervaren hebt. 

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen en begrijpen. Door sport en spel of oefeningen met je lichaam kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij je ervaringen. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2019

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Van Praag Instituut