Verschillende vormen

Vaktherapie

Opslaan

Vaktherapie is een manier om gevoelens te ervaren en ze te uiten zonder woorden te gebruiken. Vaktherapie heette vroeger creatieve therapie. 

Het doel van vaktherapie is problemen erkennen. En er vervolgens aan te werken. Het zet processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling op gang. Vaktherapie kan ook inzicht geven in innerlijke conflicten en kan verwerking bevorderen.

Bij wat voor klachten?

Vaktherapie wordt toegepast bij verschillende klachten, waaronder:

 • posttraumatische stress
 • rouwverwerking
 • angst
 • depressie, 
 • onzekerheid
 • dwanggedachten
 • agressie

Vormen van vaktherapie

Er zijn 5 vormen van vaktherapie voor volwassenen:

 • beeldende therapie
 • dramatherapie
 • danstherapie
 • muziektherapie
 • psychomotorische therapie

Beeldende therapie

Het doel van deze therapie is gevoelens uiten en ordenen door middel van beeldende vormen. Bijvoorbeeld schilderen, beeldhouwen en tekenen. Of fotografie en video. Samen met de therapeut denkt de cliënt na over de betekenis en oorsprong van de uitgebeelde emoties.

Dramatherapie

Bij dramatherapie beelden mensen hun gevoelens uit door middel van dramatische middelen. Bijvoorbeeld rollenspelen en improviserend toneelspel, of gedichten, schminken, en kostumering. De cliënt kan op een veilige manier weggestopte emoties uiten. En mogelijke oplossingen uitproberen, zonder dat dit directe gevolgen heeft.

Danstherapie

Gevoelens uiten door dansen en bewegen heet danstherapie.

Muziektherapie

Het doel van deze therapie is emoties uiten en ervaren door middel van muzikale middelen. Tijdens muziektherapie praten cliënt en therapeut over de ontdekte of ervaren emoties. Bij actieve muziektherapie maakt de cliënt samen met de therapeut muziek en geluid. Bij receptieve muziektherapie luistert de cliënt naar muziek. Dit roept stemmingen en gevoelens op. 

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen.

Vaktherapie na kanker

Deze film gaat over de toegevoegde waarde van vaktherapie in de oncologische zorg. Patiënten en professionals vertellen over hun ervaringen en bevindingen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Van Praag Instituut