Complementaire behandelingen

Haptonomie

Opslaan

Haptonomie houdt zich bezig met direct lichamelijk contact: aanraken, voelen. Letterlijk betekent 'haptonomie' de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Het gaat over houdingen, bewegingen en gebaren. 

Haptotherapie

Haptotherapie is de toegepaste therapievorm van haptonomie. Een haptotherapeut helpt de cliënt zijn 'voelende vermogen' te ontwikkelen zodat deze beter om kan gaan met klachten. Aanraking speelt een grote rol in de behandeling.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar haptotherapie bij kanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Van Praag Instituut