Behandeling bij wekedelentumoren

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Bij een goedaardige wekedelentumor is meestal alleen een operatie nodig. Er is dan geen vervolgbehandeling nodig. Soms hoort bestraling ook bij de behandeling, bijvoorbeeld bij een desmoïd of reusceltumor.

Behandeling kwaadaardige wekedelentumor

Bij een kwaadaardige wekedelentumor (wekedelensarcoom) is bijna altijd een operatie nodig. Je arts bespreekt met je of chemotherapie en/of bestraling ook effect kan hebben.

Heel soms krijg je een behandeling met regionale perfusie. Bij uitzaaiingen wordt bijna altijd chemotherapie gegeven. Soms kom je ook in aanmerking voor doelgerichte therapie.

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Gespecialiseerde ziekenhuizen

De behandeling van sarcomen vraagt specialistische kennis en ervaring. Deze tumoren worden bij voorkeur behandeld in de hiervoor gespecialiseerde ziekenhuizen. Welke centra dat zijn, lees je onder vergelijk ziekenhuizen.

Behandelplan bij sarcomen

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:
 • het type sarcoom
 • de grootte en plaats van de tumor
 • of en hoever de tumor is doorgegroeid in de weefsels eromheen
 • eventueel aangetoonde uitzaaiingen
 • uw leeftijd en conditie
 • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

Multidisciplinair overleg bij sarcomen

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij sarcomen is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.

Dit zijn bijvoorbeeld:
 • oncoloog
 • orthopeed
 • radioloog
 • patholoog
 • radiotherapeut
 • (thorax)chirurg
 • neurochirurg
 • revalidatiearts
 • vruchtbaarheidsarts
 • plastisch chirurg
 • orthopedisch instrumentmaker
 • maatschappelijk werk
 • fysiotherapeut
 • oncologieverpleegkundige
 • verpleegkundig specialist

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken. In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met je wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. Je krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat je deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kun je een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Frits van Coevorden

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Dr. Neeltje Steeghs

Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2016