Stadium-indeling bij synoviosarcoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De arts stelt een behandeling voor. Hiervoor moet hij weten:

  • uit welke soort cellen is de tumor ontstaan
  • hoe kwaadaardig zijn deze cellen (gradering)
  • wat het stadium van de ziekte is

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast. Hij beoordeelt hiervoor: 

  • de plaats en grootte van de tumor
  • de invloed van de tumor op weefsel, bloedvaten en zenuwen eromheen 
  • of en hoever de tumor is doorgegroeid in weefsel, bloedvaten en zenuwen eromheen
  • of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de buurt en/of in organen ergens anders in het lichaam

Met deze stadium-indeling schat de arts de vooruitzichten in en bepaalt hij de behandeling.

Gradering

De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop. Zo bepaalt de arts hoe kwaadaardig de tumor is. Dit heet gradering of maligniteitsgraad. Deze loopt van graad I tot en met III. Graad I heet laaggradig, graad III hooggradig. 

Cellen met een hogere gradatie zijn agressiever en groeien over het algemeen sneller. Een synoviosarcoom wordt bijna altijd als een graad III, dus hooggradig sarcoom beschouwd.

Colofon

Met medewerking van:

Placeholder arts man

Dr. Frits van Coevorden

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Placeholder arts vrouw

Dr. Neeltje Steeghs

Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door Patiëntenplatform Sarcomen

Laatste update: april 2015