Stadiumindeling bij rabdomyosarcoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Om een geschikte behandeling voor te kunnen stellen heeft de arts de volgende gegevens nodig: 

  • uit welke soort cellen is de tumor ontstaan
  • hoe kwaadaardig zijn deze cellen (gradering)
  • wat is het stadium van de ziekte

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast. Hij beoordeelt hiervoor:

  • de plaats en grootte van de tumor
  • de invloed van de tumor op weefsel, bloedvaten en zenuwen eromheen 
  • of en hoever de tumor is doorgegroeid in weefsel, bloedvaten en zenuwen eromheen
  • of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de buurt en/of in organen ergens anders in het lichaam

Met deze stadium-indeling schat de arts de mogelijkheden voor behandeling en de vooruitzichten in.

Gradering

De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop. Zo bepaalt de arts hoe kwaadaardig de tumor is. Dit heet gradering of maligniteitsgraad. Deze loopt van graad I tot en met III. Graad I heet laaggradig, graad III hooggradig. De gradatie zegt iets over de mate waarin de tumorcellen hun normale, specialistische functie hebben behouden. 

Graad I tumorcellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de cellen mogelijk nog voor een groot deel hun normale functie hebben behouden. En dat ze  nog steeds erg op gezonde cellen lijken. 

Graad II is middelmatig gedifferentieerd, waarbij de functie waarschijnlijk deels verloren is. En de cellen al minder op hun oorspronkelijke cellen lijken. 

Graad III is slecht gedifferentieerd, waarbij de cellen hun normale functie verloren hebben. De oorspronkelijke cel is vaak niet meer herkenbaar.

Cellen met een hogere gradatie zijn agressiever. Een hooggradige tumor groeit sneller, zaait makkelijker uit en heeft een grotere kans op recidief dan een laaggradige tumor. Recidief betekent dat de tumor na de behandeling weer terugkeert.

De arts gebruikt ook de gradering bij het inschatten van de vooruitzichten en het bepalen van de behandeling.

Colofon

Met medewerking van:

Placeholder arts man

Dr. Frits van Coevorden

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Placeholder arts vrouw

Dr. Neeltje Steeghs

Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door Patiëntenplatform Sarcomen

Laatste update: december 2014