Behandeling bij rabdomyosarcoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De behandeling van rabdomyosarcoom is bijna altijd een combinatie-behandeling. De eerste behandeling is chemotherapie om de tumor kleiner te maken. Rabdomyosarcomen zijn goed gevoelig voor chemotherapie.

Daarna volgt meestal een operatie waarbij de arts de tumor zo mogelijk geheel verwijdert. Soms krijg je na de operatie nog een behandeling met bestraling

Na de operatie krijg je meestal nog een behandeling met chemotherapie. Om achtergebleven tumorcellen te vernietigen en uitzaaiingen op te ruimen of te voorkomen.

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Kans op genezing bij de juiste behandeling

De prognose van een rabdomyosarcoom hangt vooral af van de plaats van de tumor. Rabdomyosarcomen van het hoofd (behalve rond de hersenvliezen) en nek, rond de geslachtsorganen en urinewegen (behalve de blaas en prostaat) hebben een grotere kans op genezing dan de andere vormen.

Behandelplan

De behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

 • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
 • of er sprake is van erfelijke belasting
 • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook jouw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat je daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat je samen met het behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg bij wekedelentumoren

Je arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. Bij kwaadaardige wekedelentumoren is er intensieve samenwerking tussen diverse deskundigen.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • oncoloog
 • orthopeed
 • radioloog
 • patholoog
 • radiotherapeut
 • (thorax)chirurg
 • neurochirurg
 • revalidatiearts
 • vruchtbaarheidsarts
 • plastisch chirurg
 • orthopedisch instrumentmaker
 • maatschappelijk werk
 • fysiotherapeut
 • oncologieverpleegkundige
 • verpleegkundig specialist

Gespecialiseerde behandelcentra wekedelentumoren

De behandeling van wekedelentumoren vraagt specialistische kennis en ervaring. Wekedelentumoren worden bij voorkeur behandeld in de hiervoor gespecialiseerde centra. In Nederland zijn dit: 

 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Erasmus MC
 • LUMC
 • Radboudumc
 • UMCG
 • Maastricht UMC+

In België zijn dit: 

 • UZA (Antwerpen)
 • UZG (Gent)
 • UZ Leuven (Leuven)

Colofon

Met medewerking van:

Foto Michiel van de Sande

Dr. Michiel van de Sande

Orthopeed, LUMC

Gemaakt door Patiëntenplatform Sarcomen, de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2015