Overlevingscijfers peniskanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Overleving bij peniskanker

Ook de overleving van patiënten met peniskanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte, van het stadium. Deze stadium-indeling wordt gemaakt aan de hand van de TNM-indeling, en loopt van beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide peniskanker (stadium 4).

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van peniskanker

Toelichting: de cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van peniskanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van peniskanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 99% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 90%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 96% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 80%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 78% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 58%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 43% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 17%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)