Behandeling en bijwerkingen

Operatie bij peniskanker

Opslaan

Een operatie is meestal eerste keuze van behandeling bij peniskanker. De operatie is in opzet genezend.

Opereren

Bij kleine tumoren kan de arts vaak een goede penissparende ingreep doen. Tegelijkertijd kan hij een reconstructie verrichten zodat het effect van de operatie minimaal is. 

Dit kan bijvoorbeeld met een huidtransplantaat. Bij grote tumoren is dat helaas niet mogelijk en moet de arts een deel of soms zelfs de hele penis verwijderen. In dat geval zal hij de plasbuis inhechten achter het scrotum. U zult dan voortaan altijd zittend moeten plassen.

De arts verwijdert de tumor altijd met een kleine rand weefsel eromheen. Tijdens de operatie is namelijk niet te zien of het weefsel net buiten het zichtbare tumorgebied ook echt vrij is van kankercellen.

Schildwachtklierprocedure

Met beeldvormend onderzoek is niet altijd betrouwbaar vast te stellen of er uitzaaiingen in de lymfeklieren aanwezig zijn. Daarom doet de arts een schildwachtklierprocedure. De schildwachtklierprocedure is een onderzoek om te bekijken of er tumorcellen in de schildwachtklier zitten. De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht uit de tumor opvangt.

Weefselonderzoek

Een patholoog onderzoekt onder de microscoop of er kankercellen zitten in het weggenomen weefsel, de randen daarvan en de lymfeklieren. De uitslag van dit onderzoek geeft belangrijke informatie over het stadium van de ziekte. Afhankelijk van de bevindingen zijn aanvullende operatie, bestralingen, chemotherapie of combinaties hiervan noodzakelijk.

Palliatieve operatie

Soms kan een operatie alleen klachten verhelpen of verminderen. Zo’n palliatieve operatie is vaak minder uitgebreid dan een operatie die in opzet genezend is.

Bijwerkingen en gevolgen van de operatie bij peniskanker

De eerste tijd na de operatie wordt de urine via een urinekatheter opgevangen. Dit slangetje heeft de arts tijdens de operatie in de blaas gebracht. Het blijft meestal de eerste 2 tot 5 dagen zitten, afhankelijk van hoe uitgebreid de operatie is geweest.

Zijn er lymfeklieren uit de lies verwijderd?  Dan brengt de arts tijdens de operatie meestal wonddrains aan bij de wond in de lies. Deze slangetjes voeren wond- en lymfevocht af. Teveel van dit vocht maakt de wondgenezing namelijk moeilijker. De drains worden verwijderd als er nog maar weinig vocht uit komt. Dit kan soms tot enige weken duren.

Het belangrijkste probleem direct na de operatie is de wondgenezing. Vooral als de lymfeklieren in de lies verwijderd zijn. De wonden in de liezen ontsteken vaak en genezen moeilijk.

Soms gaat de wond van de lies later weer open. Dan moet deze intensief verzorgd worden. Meestal hoeft u daarvoor niet lang in het ziekenhuis opgenomen te worden. De thuiszorg kan deze wondverzorging meestal goed overnemen.

Zijn de lymfeklieren in uw lies verwijderd, dan kan zich later vocht in uw benen gaan ophopen. Dit heet lymfoedeem.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Groot-Vink, B.M. (verpleegkundig specialist), Prof. dr. Horenblas, S. (chirurg-oncoloog, uroloog), Prof. dr. Incrocci, L. (radiotherapeut)