Risicofactoren van mondkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Voor mondkanker is een aantal risicofactoren bekend. Sommige mensen hebben hierdoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze soorten kanker. De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een tumor in de mond zijn: 

  • roken
  • tabak pruimen
  • overmatig alcohol drinken

Roken en alcohol

Een groot deel van de patiënten met kanker van de mond- of keelholte heeft voor de behandeling gerookt en/of overmatig alcohol gedronken. Mensen die tabak én alcohol gebruiken lopen extra risico, omdat het elkaars werking versterkt.

Rookt u of drinkt u alcohol, dan heeft dit een duidelijk nadelige invloed op de resultaten van de behandeling. Ook vergroot het de kans dat de ziekte terugkomt. Daarom is het ontzettend belangrijk dat u hiermee stopt. Heeft u veel moeite om te stoppen met roken of drinken, bespreek dit dan met uw (huis)arts.  

Verder zijn mogelijke risicofactoren: 

  • slechte mondhygiëne
  • slechte voeding
  • slecht passend kunstgebit of prothese
  • chronische irritatie door ontstekingen
  • HPV

Chronische irritatie kan leiden tot een witte plek (leukoplakie) of een rode plek (erytroplakie). Leukoplakie van het mondslijmvlies leidt in 5 tot 7% van de gevallen tot kanker. 

HPV

Het humaan papillomavirus (HPV) is een risicofactor voor orofarynx kanker. De orofarynx is het middelste gedeelte van de mondkeelholte. De keelamandelen, het zachte verhemelte en de tongbasis zijn de plaatsen waar deze vorm van kanker meestal ontstaat.

Erfelijkheid

Mogelijk spelen erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van kanker van de mond- of keelholte. Het effect van kankerverwekkende stoffen van buitenaf is waarschijnlijk erfelijk bepaald. Dat betekent dat bijvoorbeeld tabak of alcohol de ene persoon een grotere kans op kanker geeft dan de andere.

Veel mensen denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is, maar kanker is niet besmettelijk. Mondkanker dus ook niet. Ook is geen besmetting mogelijk door opgehoest slijm.

Colofon

Met medewerking van

Prof. dr. Bree, R. de (KNO-arts)

Poem (ervaringsdeskundige)

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2015