Glioblastoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Het glioblastoom is het meest voorkomende type glioom. Ongeveer driekwart van de mensen met een glioom heeft een glioblastoom. Een andere naam is astrocytoom graad 4.

Een glioblastoom groeit snel en ongeremd en dringt diep door in omliggend hersenweefsel. De vooruitzichten voor mensen met een glioblastoom zijn niet goed.

Hoe vaak komt een glioblastoom voor?

Elk jaar krijgen in Nederland 500 tot 700 mensen de diagnose glioblastoom. De meesten zijn tussen de 50 en 70 jaar. Mannen krijgen deze soort tumor iets vaker dan vrouwen.

Klachten van een glioblastoom

Mensen met een glioblastoom krijgen meestal binnen een paar weken of maanden ernstige klachten, zoals:

  • hoofdpijn
  • misselijkheid en braken
  • epileptisch aanval (insult)
  • verlammingsverschijnselen, zoals zwakte aan één kant van het lichaam
  • problemen van de spraak en taal, zoals het vinden van woorden
  • problemen met zien, vooral uitval van een helft van het gezichtsveld. Dit betekent dat iemand nog maar één kant van zijn omgeving ziet. Dit is bijvoorbeeld te merken aan regelmatig botsen tegen de deurpost of geen aandacht hebben voor een helft van het lichaam
  • veranderingen in het denken, onthouden en gedrag
  • geen gevoel in een (of meerdere) lichaamsdelen

Behandeling bij een glioblastoom

Meestal begint de behandeling met een operatie. Deze operatie heet craniotomie. De arts verwijdert zoveel mogelijk van de tumor. 

Bij een glioblastoom is het bijna nooit mogelijk om de hele tumor te verwijderen. De grens tussen tumorweefsel en gezond weefsel is namelijk meestal niet precies vast te stellen. Dit komt doordat de kankercellen tussen de gezonde cellen zitten.

De arts kan niet heel veel gezond hersenweefsel wegnemen om meer zekerheid te hebben dat al het tumorweefsel verwijderd is. Dit zou namelijk grote invloed hebben op je functioneren. Het kan bijvoorbeeld leiden tot neurologische uitval zoals verlamming of problemen met zien of spreken.

Meestal is daarom nog aanvullende behandeling nodig. Dit kan bestraling of chemotherapie zijn. Of een combinatie hiervan, dit heet chemoradiatie.

De nabehandeling is vooral afhankelijk van je algemene conditie en leeftijd.

Vooruitzichten bij een glioblastoom

De prognose bij een glioblastoom is niet goed. Na 2 jaar na de diagnose is nog ongeveer 1 op de 5 mensen met een glioblastoom in leven.

Je arts kan je preciezere informatie geven over je vooruitzichten.

Leven met een glioblastoom

Wanneer je een glioom hebt, heeft dat grote invloed op je leven. Ook voor je dierbaren kan het zwaar zijn. 

Er zijn verschillende mensen die jou en je naasten extra kunnen begeleiden. Samen met je neuro-oncologieverpleegkundige kun je bespreken welke zorg en begeleiding het beste bij je past.

De zorg die je krijgt als je niet meer kunt genezen, heet palliatieve zorg. Lees verder over palliatieve zorg.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Claudia Nijboer

Claudia Nijboer, MSc.

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Mark ter Laan

Neurochirurg, Radboudumc

Foto Tom Snijders

Dr. Tom Snijders

Neuroloog-oncoloog, UMC Utrecht

LinkedIn

Logo Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2015