Erfelijkheidsonderzoek

Stamboomonderzoek bij peutz-jegherssyndroom

Opslaan

Met stamboomonderzoek brengt de klinisch geneticus of genetisch consulent de ziektegeschiedenis van je familie in kaart. Zo gaat hij na of een erfelijke aanleg voor PJS de oorzaak kan zijn van verschijnselen zoals poliepen en andere tumoren in je familie. Hij brengt minstens 2, maar het liefst 3 generaties in kaart.

De klinisch geneticus stelt een medische stamboom samen met behulp van informatie over:

  • Pigmentvlekken
  • Poliepen en andere goed- en kwaadaardige tumoren (soort, plaats)
  • De leeftijd waarop deze poliepen en tumoren werden vastgesteld

Op basis van dit stamboomonderzoek kan de klinisch geneticus of genetisch consulent bepalen of DNA-onderzoek zinvol is.

Stamboomonderzoek is niet doorslaggevend. De enige manier om PJS met zekerheid vast te stellen is met het DNA-onderzoek.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Leerdam, M.E. van (MDL-arts), Dr. Wagner, A. (klinisch geneticus)