Erfelijkheidsonderzoek bij peutz-jegherssyndroom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Erfelijkheidsonderzoek kan om 2 redenen gebeuren:

  • Je hebt symptomen die kunnen wijzen op peutz-jegherssyndroom (PJS), zoals pigmentvlekken, poliepen of een andere tumor.
  • Er is bij iemand uit je familie PJS geconstateerd. Je kunt onderzoek laten doen om te weten of je zelf aanleg hebt en/of je kinderen de aanleg hebben. Of omdat je een kinderwens hebt en wilt weten of je de aanleg mogelijk door zal geven. 

Erfelijkheidsonderzoek bestaat uit lichamelijk onderzoek, een stamboomonderzoek en eventueel een DNA-onderzoek.

Erfelijkheidsonderzoek gebeurt op de afdeling Klinische Genetica of op de polikliniek Erfelijke/Familiaire Tumoren. Voor een bezoek aan zo’n centrum heb je een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Als je dat wilt, maakt de arts op basis van de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek een inschatting welke familieleden risico lopen en welke niet. Je hoort dan welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen als je de erfelijke aanleg hebt voor de ziekte.

Zo’n voorzorgsmaatregel is bijvoorbeeld dat je jaarlijks een controleonderzoek krijgt. Op die manier kan een eventuele PJS-tumor in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt en behandeld worden.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique van Leerdam

Maag-darm-leverarts, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-arts-vrouw

Dr. Anja Wagner

Klinisch geneticus, Erasmus MC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2015