Therapeutic touch en reiki

Tmc over deze informatie
Bij therapeutic touch probeert de zorgverlener met zijn handen het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen. 

Wetenschappers weten nog weinig over de aard en vorm van de energie waarop deze methode zich richten. Het meeste onderzoek naar therapeutic touch is gedaan bij pijn, angst en onrust. Er zijn aanwijzingen dat deze methode hierbij verlichting kunnen brengen.

Reiki is een Japanse geneeswijze. Hierbij brengt de therapeut via handoplegging levensenergie (’ki’) over naar de patiënt. Dit moet de harmonie in het lichaam herstellen en het natuurlijk genezingsproces versnellen. Het bestaan van ki is niet wetenschappelijk aangetoond. Dat geldt ook voor het mechanisme achter de manipulatie van ki.

Reiki wordt toegepast bij klachten op fysiek, emotioneel, geestelijk en spiritueel niveau. Maar ook om gezondheid en welbevinden te vergroten.