Uitzaaiingen in de botten

Behandeling bij dreigende botbreuken

Opslaan

Uitzaaiingen naar de botten kunnen uw skelet verzwakken. Je kunt hierdoor pijn krijgen. Ook neemt de kans op botbreuken toe.

Er zijn verschillende medicijnen die dit proces kunnen vertragen. Dit zijn bisfosfonaten en denosumab. Deze medicijnen zijn alleen bedoeld om de ziekte te remmen of klachten te verminderen. Dit heet een palliatieve behandeling. De medicijnen geven veel minder bijwerkingen dan bijvoorbeeld chemotherapie. Je kunt ze als tablet, injectie of infuus krijgen.

Deze medicijnen worden vooral gegeven bij botuitzaaiingen van borst- en prostaatkanker en bij multipel myeloom. Bespreek met de arts of deze behandeling zin heeft.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Prof. dr. Rodenhuis, S. (medisch oncoloog), Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)