Behandeling bij nierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor niercelkanker. Het ligt aan je situatie welke behandeling het meest geschikt is.

Je kunt ook besluiten dat je niet behandeld wilt worden.

Behandeling van niercelkanker in stadium I, II of III

Heb je niercelkanker zonder uitzaaiingen, dan kun je een behandeling krijgen die genezing als doel heeft. Dit heet een curatieve behandeling.

Is de tumor kleiner dan 7 cm en niet uitgezaaid (stadium I), dan zal de arts je een operatie voorstellen waarbij de nier behouden kan blijven (niersparende operatie). Hierbij verwijdert de arts alleen de tumor uit de nier. Wanneer de tumor in bloedvaten of diep in de nier groeit, is deze optie niet mogelijk.

Is de tumor groter dan 7 cm en niet uitgezaaid (stadium II), dan is een niersparende operatie meestal niet meer mogelijk. Meestal verwijdert de arts dan de hele nier samen met de tumor.

Zit de tumor op een plaats waar deze moeilijk weg te halen is? Of kun je om gezondheidsredenen geen operatie ondergaan? Dan kan de arts de tumor vernietigen door middel van bevriezing (cryoablatie) of hitte (warmteablatie).

Is de tumor uitgezaaid naar een nabijgelegen lymfeklier, maar niet in andere organen (stadium III), dan verwijdert de arts ook deze lymfeklier en alle lymfeklieren daaromheen. Deze behandeling heeft genezing als doel.

Behandeling van niercelkanker in stadium IV

Als de niertumor is uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam (stadium IV), is genezing niet meer mogelijk. Je krijgt dan een behandeling om de klachten zoveel mogelijk te verminderen en de ziekte te remmen. Dit heet een palliatieve behandeling. 

Geeft de tumor klachten, dan is soms een palliatieve operatie mogelijk. Deze operatie heeft als doel de klachten te verminderen.

Bij uitzaaiingen in de botten of hersenen kan bestraling een optie zijn om plaatselijke klachten te verminderen. 

Mogelijke behandelingen om de ziekte te remmen zijn doelgerichte therapie en immunotherapie.

Chemotherapie heeft geen effect bij uitgezaaide nierkanker en wordt daarom niet gebruikt.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek (trials)

Soms kun je deelnemen aan behandelingen in onderzoekverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandelplan

Je behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. 

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

Maar ook je persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat je daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat je samen met je behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Colofon

Met medewerking van:

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Dr. Rob Bevers

Uroloog, LUMC

Dr. Axel Bex

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: december 2018