Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij nierkanker

Opslaan

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor niercelkanker. Het ligt aan uw situatie welke behandeling het meest geschikt is.

U kunt ook besluiten dat u niet behandeld wilt worden.

Behandeling van niercelkanker in stadium I, II of III

Heeft u niercelkanker zonder uitzaaiingen, dan kunt u een behandeling krijgen die genezing als doel heeft. Dit heet een curatieve behandeling.

Is de tumor kleiner dan 7 cm en niet uitgezaaid (stadium I), dan zal de arts u een operatie voorstellen waarbij de nier behouden kan blijven (niersparende operatie). Hierbij verwijdert de arts alleen de tumor uit de nier. Wanneer de tumor in bloedvaten of diep in de nier groeit, is deze optie niet mogelijk.

Is de tumor groter dan 7 cm en niet uitgezaaid (stadium II), dan is een niersparende operatie meestal niet meer mogelijk. Meestal verwijdert de arts dan de hele nier samen met de tumor.

Zit de tumor op een plaats waar deze moeilijk weg te halen is? Of kunt u om gezondheidsredenen geen operatie ondergaan? Dan kan de arts de tumor vernietigen door middel van bevriezing (cryoablatie) of hitte (warmteablatie).

Is de tumor uitgezaaid naar een nabijgelegen lymfeklier, maar niet in andere organen (stadium III), dan verwijdert de arts ook deze lymfeklier en alle lymfeklieren daaromheen. Dit is een in opzet genezende behandeling.

Behandeling van niercelkanker in stadium IV

Als de niertumor is uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam (stadium IV), is genezing niet meer mogelijk. U krijgt dan een behandeling om de klachten zoveel mogelijk te verminderen en de ziekte te remmen. Dit heet een palliatieve behandeling. 

Geeft de tumor klachten, dan is soms een palliatieve operatie mogelijk. Deze operatie heeft als doel de klachten te verminderen.

Bij uitzaaiingen in de botten of hersenen kan bestraling een optie zijn om plaatselijke klachten te verminderen. 

Mogelijke behandelingen om de ziekte te remmen zijn doelgerichte therapie en immunotherapie.

Chemotherapie heeft geen effect bij uitgezaaide nierkanker en wordt daarom niet gebruikt.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek (trials)

Soms kunt u deelnemen aan behandelingen in onderzoekverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. 

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Nederlandse Vereniging van Urologen (dr. R.F.M. Bevers, dr. A. Bex), Dr. Eskens, F.A.L.M. (medisch oncoloog)