Risicofactoren van tongkanker

Opslaan

Voor tongkanker is een aantal risicofactoren bekend. Sommige mensen hebben hierdoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze soort kanker. De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een tumor op de tong zijn: 

  • roken
  • overmatig alcohol drinken
  • HPV infectie

Roken en alcohol

Een groot deel van de patiënten met kanker van de mond- of keelholte heeft voor de behandeling gerookt en/of overmatig alcohol gedronken. Mensen die tabak én alcohol gebruiken lopen extra risico, omdat het elkaars werking versterkt.

Rookt u of drinkt u alcohol, dan heeft dit een duidelijk nadelige invloed op de resultaten van de behandeling. Ook vergroot het de kans dat de ziekte terugkomt. Daarom is het ontzettend belangrijk dat u hiermee stopt. Heeft u veel moeite heeft om te stoppen met roken of drinken, bespreek dit dan met uw (huis)arts.  

Verder zijn mogelijke risicofactoren: 

  • slechte mondhygiëne
  • slechte voeding
  • slecht passend kunstgebit of prothese
  • chronische irritatie door ontstekingen 

Chronische irritatie kan leiden tot een witte plek (leukoplakie) of een rode plek (erytroplakie). Leukoplakie van het mondslijmvlies leidt in 5 tot 7% van de gevallen tot kanker. 

HPV

Het humaan papillomavirus (HPV) is een risicofactor voor orofaryngeale kanker. De orofarynx is het middelste gedeelte van de keelholte. Vooral de keelamandelen en de tongbasis zijn gevoelig voor dit virus. Het virus veroorzaakt ongeveer 30-40 % van deze keeltumoren in Nederland. Besmetting gaat waarschijnlijk meestal via orale seks.

Erfelijkheid

Mogelijk spelen erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van kanker van de mond- of keelholte. Het effect van kankerverwekkende stoffen van buitenaf is waarschijnlijk erfelijk bepaald. Dat betekent dat bijvoorbeeld tabak of alcohol de ene persoon een grotere kans geeft op kanker dan de andere. Rookt u en heeft u familieleden met kanker in het hoofd-halsgebied, de slokdarm of longen? Dan is het risico dat u ook kanker krijgt veel groter dan bij anderen.

Veel mensen denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is, maar kanker is niet besmettelijk. Tongkanker dus ook niet. Ook is geen besmetting mogelijk door opgehoest slijm.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Brekel, M. van den (KNO-arts), Otto (ervaringsdeskundige)