Nazorg en controle bij tongkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de behandeling van tongkanker kom je regelmatig op controle. De arts kijkt dan of de behandeling effect heeft gehad en of de kanker wegblijft. De arts onderzoekt de tong, mond en keel.

Ook zal de arts regelmatig de lymfeklieren in de hals onderzoeken. Soms krijg je ook andere onderzoeken tijdens de controle, maar die zijn niet standaard.

De controles zijn meestal in het ziekenhuis, maar soms ook bij de huisarts. Andere woorden voor controle zijn: nacontrole of follow-up.

Gevolgen van de behandeling bespreken

Op de controle-afspraak kun je bespreken of je last hebt van gevolgen door de behandeling. De arts en verpleegkundige informeren je wat hieraan te doen valt.

Zij kunnen je verwijzen naar een andere zorgverlener die je met de klacht kan helpen. Zoals een logopedist, diëtist of een fysiotherapeut voor het hoofd-halsgebied.

Als je klachten hebt tussen de controles in

Misschien heb je tussen de controles door pijn of klachten. Die klachten kunnen door de ziekte komen, maar dat hoeft niet. Bespreek je klachten met je huisarts, of vervroeg je afspraak in het ziekenhuis. De arts zal je onderzoeken, en proberen de oorzaak van de klachten op te sporen.

Hoe vaak op controle?

Na de behandelingen kom je meestal voor 3 tot 5 jaar op controle. In de eerste 2 jaar zijn de controles vaker, iedere 2 of 3 maanden. Daarna kom je ieder half jaar op controle.

Controles als je niet meer beter wordt

Ook als je niet meer kunt genezen van tongkanker, kun je op controle komen. Met de arts kun je overleggen of je dat wilt, en hoe vaak. De arts onderzoekt of de ziekte stabiel is, of dat je een andere behandeling nodig hebt.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van je lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem of haar waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Gyuri  Halmos

Dr. Gyuri Halmos

Keel-neus-oorarts, hoofd-halsoncoloog, UMCG

LinkedIn

Foto Stijn Keereweer

Dr. Stijn Keereweer

Keel-neus-oorarts, Erasmus MC

LinkedIn

Illustratie mensen

Mensen die tongkanker hebben (gehad)

Logo NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren

Logo PV Hoofd-hals

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2021